Netwerken - Bestuurszaken

advertisement
Ontwikkeltips: Netwerken
Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties,
allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun
en medewerking te verkrijgen.
Vereiste niveaus en gedragsvoorbeelden
Niveau 1 - Maakt actief gebruik van bestaande contacten voor
zijn opdracht





Onderhoudt regelmatig, ook zonder directe aanleiding,
contact met personen uit het bestaande netwerk
Beschikt over enkele vaste contactpunten binnen de
organisatie op wie hij regelmatig beroep doet
Neemt contact op om informatie, steun of samenwerking te
verkrijgen
Werkt actief mee aan vragen die vanuit andere afdelingen
komen (deelt informatie, geeft advies, …)
Maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij
beurzen, seminaries, vakverenigingen, opleidingen, …
Niveau 2 - Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en
opdracht nuttig kunnen zijn





Legt contacten en onderhoudt ze
Kent de juiste personen om doelen te realiseren en wordt
door hen gekend
Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit
wederzijds organisatiebelang
Legt contacten met andere afdelingen als zijn opdracht
hen aanbelangt (bv. voor- of natraject, impact, …)
Legt contacten (met andere entiteiten) om de slaagkansen
van zijn project te vergroten (informatie, expertise, cocreatie, steun)
Niveau 3 - Bouwt doelgericht een professioneel en invloedrijk
netwerk uit over de grenzen van zijn entiteit (allianties,
coalities,... )




Brengt mensen uit verschillende netwerken met elkaar in
contact
Gebruikt zijn netwerk om het draagvlak te verbreden
waardoor de organisatie haar doelstellingen beter kan
waarmaken
Zoekt gericht contact met anderen die een rol kunnen
spelen in de uitbouw van een invloedrijk netwerk
Betrekt anderen bij zijn professionele netwerken en
stimuleert hen die uit te bouwen
www.bestuurszaken.be/vormingsweb

Is integer, samenwerkend en open bij het inschakelen van
zijn netwerk
Hoe werk ik eraan?
Denk niet zo:
o Ze hebben weer iets nieuws uitgevonden: netwerken, zeker
een ander woord voor niet-werken
o Voor dat kleffe gedoe moeten ze niet bij mij zijn
o Laten we nou maar gewoon werken, al dat gedoe eromheen is
aan mij niet besteed
o Ik werk veel beter alleen, die contacten met anderen
kosten me alleen maar tijd en leveren niets op
o Je moet je eigen boontjes kunnen doppen, het is een teken
van zwakte om daar anderen voor nodig te hebben
o We zitten hier niet om elkaar te plezieren, er moet wel
wat uitkomen
Wel zo:
o Het
o Een
dan
o Het
is in het belang van mijn werk om te netwerken
ontspannen en gezellige babbel werkt meer motiverend
een formele vergadering
sluiten van vriendschappen is een leuk pluspunt
Ontwikkeltips
 Wat belemmert u om te netwerken?
o Bekijk de gedragsvoorbeelden.
o Probeer te bepalen waar het vooral bij u in zit dat
u niet vaardig bent in of gemotiveerd voor
netwerken.
o Bekijk vervolgens welke onderdelen u wel wilt /
kunt verbeteren, bepaal waar u aan wilt werken.
o Zijn er bepaalde situaties waar u eigenlijk wel
tijd aan het netwerken zou moeten besteden, maar
het niet doet?
o Bent u vooral gericht op uzelf of op de taak?
o Hebt u vaak haast?
o Vindt u het moeilijk om naar anderen toe te
stappen, te luisteren of u in te leven?
 Welke opdrachten hebt u zoal gekregen of welke taken
verliepen veel beter vanwege min of meer ‘toevallige
contacten’?
o Vaak is dit veel meer dan u denkt. Het leven
verloopt meestal veel minder doordacht en gepland
dan we denken, en dat zien we pas achteraf.
www.bestuurszaken.be/vormingsweb
o




Als u dit weet, kunt u het toeval ook uitnodigen
door meer contacten te onderhouden.
Bent u een gesloten persoon?
o Oefen om met mensen een praatje te maken,
bijvoorbeeld als u samen in de lift staat, of
toevallig in elkaars buurt bent.
o Het hoeven geen diepgravende gesprekken te zijn en
ze hoeven ook niet lang te duren.
o U zult merken dat het niet altijd nodig is om
inhoudelijk interessante gesprekken te voeren om
goed contact met elkaar te onderhouden. Beschouw
gesprekjes als het smeermiddel van de effectieve
samenwerking met interne collega’s en externe
klanten. Een smeermiddel niet spectaculair maar wel
essentieel voor goed (preventief) onderhoud.
Vraag feedback.
o Bespreek met medewerkers en/of collega’s hoe die
denken over uw netwerkvaardigheid.
 Wat is goed en wat zou beter kunnen?
 Wat doen zij en wat zou u daarvan willen
overnemen?
 Wat wilt en kunt u verbeteren?
o Vraag een goede interne of externe klant af en toe
eens wat zij vinden van de samenwerking.
 Zorg ervoor dat hij goed uit kan praten, stel
vragen ter verduidelijking.
 Zoek pas naar eventuele
verbeteringsmogelijkheden of oplossingen nadat
de ander zich helemaal heeft kunnen
uitspreken.
Voer eens een gesprek met een collega of klant van wie u
weinig weet.
o Luister goed, vraag door, ga eventueel in op nonverbaal gedrag.
o Hoe vond u dit gesprek en wat weet u nu?
o Is het gesprek goed geweest voor de onderlinge
verstandhouding?
o Zou u het vaker moeten doen?
Leef u in in uw gesprekspartner (of een bepaald publiek)
voordat u ernaar toe gaat.
o Wat is het voor iemand, wat voor opleiding heeft
hij, in wat voor situatie verkeert hij, met welke
problemen zou hij kunnen zitten, wat is belangrijk
voor hem, hoe kunt u die persoon het beste
benaderen?
o Effectiviteit is eerder afhankelijk van inspelen op
de ander dan van de inhoud van uw ideeën.
www.bestuurszaken.be/vormingsweb
Tips voor de hogere competentieniveaus
o
o
Leg een bestand aan van personen en organisaties die voor
uw functie en/of voor de entiteit van belang zijn.
o Pas dit bestand telkens aan wanneer het nodig is
(een bijeenkomst, een verandering van functie
etc.).
o Ga eenmaal per maand door het gehele bestand en
voeg organisaties toe of voer organisaties af, naar
gelang de veranderingen binnen uw takenpakket of
binnen de entiteit.
o Raadpleeg het bestand voorafgaand aan een bezoek.
Probeer de lacunes in uw netwerk vast te stellen
o Bepaal voor ieder taakgebied in hoeverre
belemmeringen bestaan in de uitvoering die te
wijten zijn aan een onvoldoende ontwikkeld netwerk.
o Neem bijvoorbeeld afgelopen projecten ter hand en
beoordeel kritisch of u beter had kunnen presteren
wanneer u een sterkere netwerkpositie had gehad.
o Neem vervolgens actie op die terreinen waarop u
onder de maat bent gebleven.
www.bestuurszaken.be/vormingsweb
Download