Laat je netwerk werken - Bestuurszaken

advertisement
Laat je netwerk werken
Inhoud
•
•
•
•
wie is bezig met informatiebeheer?
op welke manier?
wat doet een informatiebeheerder
netwerk informatiebeheerders
– VO
– entiteiten
• hinderpalen voor de informatiebeheerder
Informatiebeheer: wie?
• VO-breed:
• Coördinerende archiefdienst
• beleidsdomeinarchivarissen
• informatiebeheerders
• informatici
Informatiebeheer: wie?
• binnen uw entiteit
• informatiebeheerders
• informatici
• ‘vrijwilligers’
• elke medewerker
Informatiebeheer:
wanneer?
• gestructureerd
• naar aanleiding van acute problemen
– vaak ad hoc oplossingen, niet geïntegreerd
– (on)duidelijkheid bij wie je terecht kan
Tweerichtingsverkeer
Medewerker
Informatiebeheerder
Informatiebeheerder
entiteit
Beleidsdomeinarchivaris
Coördinerende
archiefdienst
Tweerichtingsverkeer
Zelfs
uitvoeren
Medewerker
Informatiebeheerder
Informatiebeheerder
entiteit
Beleidsdomeinarchivaris
Coördinerende
Beleid,
coördinatie,
advies, tips
archiefdienst
Informatiebeheerder: wie?
• een link in het kennisnetwerk
- zorgt dat de 3 pijlers in
eventwicht zijn
- nagaan wat nodig is
- nieuwe zaken opstarten
- coördineert het
onderhoud van het
bestaande
beheerssysteem
Informatiebeheerder: wie?
• een sleutelfiguur op de eigen werkvloer
– naar het management: aftoetsen van
richtlijnen, beleid, planning, …
– naar de collega’s: eerste aanspreek persoon,
vangt noden op en zorgt ervoor dat er een
oplossing wordt gezocht, geeft tips…
 Communicatie in alle richtingen
Informatiebeheerder: wie?
Meer informatie:
Informatiestrategie (VR 14/02/2014), pp. 16-18
http://www.bestuurszaken.be/informatiegestuurde-overheid
Netwerk
informatiebeheerders
• informeel
– Yammer
– contact met collega’s
• formeel
– werkgroep van informatiebeheerders
– komt periodiek samen
 helikopterzicht, geïntegreerde oplossingen
Netwerk
informatiebeheerders
• hoe netwerk opzetten?
– van boven naar onder
• management kiest ervoor om iemand aan te duiden
– van onder naar boven
• er vormt zich een informeel netwerk
• aan de hand van voorbeelden aantonen dat er nood
aan is en dat het werkt
• steun van het management proberen krijgen
– Beleidsdomeinarchivaris is strategische partner
Hinderpalen
• tijd
• mandaat om richtlijnen door te drukken
• weerstand bij management
• weerstand bij collega’s
Hinderpalen: hoe ermee
omgaan?
• naar management:
– probleem aantonen, via voorbeelden
– waarom?
– succes verkoopt, goede voorbeelden geven
– nadruk leggen op efficiëntie, snelheid,
correctheid van informatie, klantgericht
werken
Hinderpalen: hoe ermee
omgaan?
• naar collega’s:
– probleem aantonen, via voorbeelden
– begrip tonen voor weerstand
– waarom?
• algemeen kader
• voor de medewerker in kwestie
– collega’s betrekken
– veel communicatie
– succes verkoopt, goede voorbeelden geven
Hinderpalen: hoe ermee
omgaan?
• tijd:
– afhankelijk van steun van management
– overtuigen met kleine successen maar aangeven
dat er meer tijd voor is
– voorbeelden geven en proberen overtuigen
– steun van beleidsdomeinarchivaris en
voorbeelden uit het kennisnetwerk
• mandaat
– afhankelijk van steun management
Conclusie
Geen gemakkelijke job
maar vele handen maken
lichter werk
Hulplijnen: algemeen
• eerstelijnsadvies?
– je informatiebeheerder en
beleidsdomeinarchivaris
http://www.bestuurszaken.be/netwerk-informatiebeheerders
http://www.bestuurszaken.be/beleidsdomeinarchivarissen
• Meer nood aan vitamine i?
 http://www.bestuurszaken.be/opleiding
Hulplijnen: algemeen
www.bestuurszaken.be/informatiemanagement
[email protected]
www.bestuurszaken.be/yammernetwerkinformatiemanagement-vlaamse-overheid
yammer.com/informatiebeheervlaamseoverheid
Meer weten?
Netwerk
http://www.bestuurszaken.be/netwerk-informatiebeheerders
http://www.bestuurszaken.be/beleidsdomeinarchivarissen
http://www.bestuurszaken.be/yammernetwerkinformatiemanagement-vlaamse-overheid
http://www.bestuurszaken.be/themabijeenkomsten
Copyright illustraties
Download