Er is een loopbaan na de politiek

advertisement
Er is een
loopbaan na
de politiek
Doornbosch LoopbaanNaPolitiek helpt
politiek bestuurders hun loopbaan na
een politieke carrière weer op te pakken.
Kijk voor meer informatie en contactgegevens
in uw regio op www.loopbaannapolitiek.nl
Als snelst groeiend outplacement bureau voor politiek ambtsdragers,
weten wij dat er een loopbaan is na de politiek. In recente jaren hebben
meerdere Wethouders, Burgemeesters, Gedeputeerden, Tweede
Kamerleden en Waterschapsbestuurders via ons een succesvolle
doorstart van hun carrière gerealiseerd.
Een politiek bestuurder heeft door drukke werkzaamheden vaak onvoldoende tijd om
met een toekomstige loopbaan bezig te zijn. Dat is erg jammer omdat een baan in de
politiek vaak onzeker is. Wekelijks lezen we dat lokale en landelijke politici moeten
stoppen en na het politieke ambt liggen banen niet voor het oprapen. U zult moeten investeren in uw loopbaan na politiek.
Hoe eerder u hiermee begint, hoe beter u voorbereid bent op de toekomst.
Het gaat er om dat u in staat bent goed te verwoorden wat uw politieke functie u heeft
gebracht. Heeft u zich als Wethouder, Gedeputeerde, Burgemeester, Tweede Kamerlid
of Waterschapsbestuurder persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen? Wat
zijn uw huidige competenties, wat heeft u te bieden en waar wilt u dat inzetten in
Wilt u meer informatie,
neem dan contact op met
één van onze partners:
de komende jaren?
Rendert Algra
Bestuurders die in een gemeente, provincie of waterschap actief zijn geweest, beschik-
Oud Tweede Kamerlid,
ken over een goed lokaal of regionaal netwerk. Een groot deel van dat netwerk is echter
senior partner
sterk verbonden met de politieke functie. Competenties ontwikkeld in de politiek worden
Tel.: 06 - 51 60 22 20
op de arbeidsmarkt niet altijd (h)erkend. Daarom is een goede positionering aan de hand
van een herkenbaar competentieprofiel voor de arbeidsmarkt noodzakelijk.
Bert Homan
Oud Wethouder, partner
In dit proces begeleidt LoopbaanNaPolitiek u naar een succesvolle doorstart van uw
Tel.: 06 - 53 83 02 23
carrière; van reflectie tot netwerken naar een concrete nieuwe functie. De APPA regeling
biedt het wettelijk kader dat wij samen met u invullen als het gaat om uw specifieke
Willem Ginjaar
vragen en verwachtingen bij uw begeleidingstraject. Doordat onze trajecten volledig
Oud Waterschaps-
individueel maatwerk zijn, heeft LoopbaanNaPolitiek een slagingspercentage van 65%
bestuurder, senior partner
binnen zes maanden en 90% binnen een jaar.
Tel.: 06 - 48 46 00 05
Voor onze begeleiding hanteren wij een transparant tarief dat wij in twee termijnen
Titia Lont
in rekening brengen. Het totale tarief blijft (in veel gevallen zelfs ruim) onder de 20%
Oud Burgemeester,
die vergoed mag worden volgens de APPA regeling. Daarbij blijft er budget over voor
senior partner
bijvoorbeeld een opleiding die u wilt volgen. Wij begeleiden u onbeperkt zolang u
Tel.: 06 - 23 25 96 04
afhankelijk bent van uw wachtgeld uitkering. U en uw ‘werkgever’ wachten dus geen
verrassingen wat dit betreft, alleen duidelijkheid en transparantie.
APPA 2.0 - mei 2016
Ons aanbod voor politiek bestuurders ziet er als volgt uit:
Reflectie en Regie; Verwerking van de
voor zowel de beginnende als de ervaren
situatie en reflectie op motivatie, ambities
bestuurder een passend aanbod.
LoopbaanNaPolitiek onderscheidt
zich van andere aanbieders
uw persoonlijk leiderschap en realistische
Netwerken; Ondersteuning bij het ont-
LoopbaanNaPolitiek organiseert voor u een
keuzes en mogelijkheden voor de toekomst.
ginnen van uw eigen netwerk gekoppeld
traject dat bestaat uit professionele bege-
Van daaruit neemt u de regie over uw werk
aan dat van ons. Toegang tot netwerk
leiding naar een nieuwe functie in combinatie
en loopbaan.
evenementen met partners en gast-
met persoonlijke ontwikkeling op maat:
en drijfveren voor de toekomst. Werken aan
sprekers van LoopbaanNaPolitiek, samen
Executive Assessment; Bepaling van
met
professio-
• Individueel maatwerk – Intensieve begelei-
uw competentieprofiel en focus op de juiste
nals uit het bedrijfsleven, (openbaar)
ding totdat u een nieuwe betaalde functie
richting, (bestuurs)functies en netwerken,
bestuur en executive search. Thema’s zijn
heeft of voldoende inkomsten genereert
passend bij uw loopbaandoelstelling voor
o.a. Reputatie-management, Social Media
uit eigen onderneming. Naast uw vaste
de komende jaren.
en Toezichthouden.
coach worden diverse experts ingezet.
andere
interessante
• Onze partners en coaches als belangrijkste
Starten eigen onderneming; Bege-
Expertiseplekken; Wij zoeken een
instrument – allen zijn zelf oud politiek
leiding bij het opzetten van uw eigen
expertiseplek passend bij uw toekomstige
ambtsdragers en bestuurders. Wij doen
onderneming. Wij ondersteunen en advi-
plannen. Wij leggen contact, stemmen af en
regelmatig
seren u vanaf de conceptfase tot aan
coachen u eventueel tijdens deze ‘interim’
intervisie over lopende trajecten, zodat
de bepaling van uw product of dienst en
periode. Voordelen zijn dat u nieuwe
het bepalen van de juiste rechtsvorm, de
ervaring opdoet, uw cv en netwerk worden
handbereik zijn.
noodzakelijke financiële basis en marketing
uitgebreid en u bent daardoor mogelijk snel
• Expertiseplekken – wij zoeken actief exper-
om uw product of dienst kenbaar te maken.
weer aan de slag.
tise plekken voor onze kandidaten.
Personal Branding; Maken van een
Bemiddeling; Via ons netwerk bieden
die ook in uw regio actief is en een netwerk
professioneel resumé, LinkedIn profiel en
wij u diverse mogelijkheden voor bemid-
heeft.
cv, om tot de gewenste beeldvorming te
deling naar nieuw werk.
•Persoonlijk Leiderschap En Politiek –
aan
professionalisering
en
ons netwerk voor al onze kandidaten binnen
• Begeleiding in uw regio – door een coach
komen rondom positionering en persoon-
Een Pre APPA traject voor zittend politici,
lijke presentatie voor de door u gekozen
Coaching 2 jaar; Na het verkrijgen van
en tevens training en workshops voor
richtingen en functies.
een nieuwe functie kunt u gebruik blijven
de kandidaten die nieuw werk zoeken.
maken van Coaching voor de totale duur
Thema’s zijn:
Persoonlijk Leiderschap En Politiek;
van 2 jaar, ongeacht de looptijd van uw
Een Pre APPA traject, bedoeld voor ervaren
wachtgeld. In een nieuwe functie heeft u
als CTA vanaf januari 2016.
bestuurders en politici, zowel landelijk als
altijd een zeker afbreukrisico. U heeft dan
lokaal, die verantwoording nemen voor hun
een vangnet, indien nodig.
media voor een goede personal branding,
carrière.
 Toezichthouden
3.0 – wat komt er op u af
 Netwerken via Social Media – inzet social
uitbreiding netwerk en vinden van een
Alumni; Onze alumni blijven welkom
baan.
Toezichthouden; Als u geïnteresseerd
bij netwerk bijeenkomsten en interne
bent in bestuursfuncties zoals bijvoorbeeld
workshops die wij als LoopbaanNaPolitiek
een goede reputatie (incl social media) en
toezichthouder of commissaris, hebben wij
organiseren.
hoe voorkomt u imago schade en hoe
 Reputatiemanagement
– hoe zorgt u voor
herstelt u die als dat nodig is.
 Netwerkbijeenkomsten
werpen
als
– met onder-
persoonlijk
leiderschap,
toezichthouden, reputatie & imago.
Postbus 4115, 2003 EC Haarlem
Wij hebben vestigingen in heel Nederland en België,
Kijk voor meer informatie op onze website
Telefoon 023 57 67 922
kijk op onze website voor een locatie bij u in de buurt.
www.loopbaannapolitiek.nl.
[email protected]
www.loopbaannapolitiek.nl
APPA 1.0 - dec 2015
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards