Er is een loopbaan na de politiek!

advertisement
Er is een
loopbaan na
de politiek!
Doornbosch LoopbaanNaPolitiek helpt
politiek bestuurders hun loopbaan na
een politieke carrière weer op te pakken.
Kijk voor meer informatie en contactgegevens
in uw regio op www.loopbaannapolitiek.nl
Als snelst groeiende en inmiddels derde outplacement bureau voor politiek
ambtsdragers weten wij dat er een loopbaan is na de politiek. In recente
jaren hebben meerdere Wethouders, Burgemeesters, Gedeputeerden,
Tweede Kamerleden en Waterschapsbestuurders via ons een succesvolle
doorstart van hun carrière gerealiseerd.
Tijdens de drukke werkzaamheden van een politiek bestuurder is er vaak onvoldoende
tijd om met de toekomstige loopbaan bezig te zijn. Dit is erg jammer, want we zien bijna
dagelijks dat een baan in de politiek steeds onzekerder wordt. Wekelijks lezen we dat er
lokale of zelfs landelijke politici moeten stoppen. En de banen liggen na het politieke ambt zeker niet voor het oprapen. U zult
zelf moeten investeren in uw loopbaan na politiek. Hoe eerder u hiermee begint, hoe beter u voorbereid bent op de toekomst!
Het gaat er dan ook om dat u in staat bent om goed te kunnen verwoorden wat uw politieke functie u gebracht heeft. Hoe heeft
u zich als Wethouder, Gedeputeerde, Burgemeester, Tweede Kamerlid of Waterschapsbestuurder persoonlijk én professioneel
kunnen ontwikkelen? Wat zijn uw huidige competenties, wat heeft u te bieden en waar wilt u dat inzetten in de komende jaren.
Bestuurders die in een gemeente, provincie of waterschap actief zijn geweest,
beschikken vaak over een goed lokaal of regionaal netwerk. Een groot deel van
dat netwerk is echter sterk verbonden met de politieke functie. Politiek ontwikkelde
competenties worden op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven niet altijd (h)erkend.
Wilt u meer weten over het
programma en onze aanpak,
neem dan contact op met:
Een goede herpositionering van u zelf, met een herkenbaar competentieprofiel voor
de arbeidsmarkt, is daarom noodzakelijk.
Rendert Algra
Oud Tweede Kamerlid en
In dit proces begeleidt LoopbaanNaPolitiek u naar een succesvolle doorstart van uw
mede initiatiefnemer/
loopbaan en carrière, van reflectie tot netwerken naar een concrete nieuwe functie.
senior partner LoopbaanNaPolitiek
De APPA regeling biedt het wettelijk kader, dat wij samen met u invullen als het gaat
Telefoon: 06 - 5160 2220
om uw specifieke vragen en verwachtingen bij uw begeleidingstraject. Omdat onze
trajecten individueel en volledig maatwerk zijn, halen wij een slagingspercentage
Titia Lont
van 65% binnen zes maanden en zelfs 90% binnen een jaar.
Oud Burgemeester en
senior partner
Hoe onze aanpak zich onderscheidt van de andere aanbieders, leest u verderop in
LoopbaanNaPolitiek
deze leaflet.
Telefoon: 06 - 2325 9604
Hartelijke groet,
Willem Ginjaar
Oud Waterschap
Drs. Roeland Doornbosch
bestuurder en
senior partner LoopbaanNaPolitiek
Algemeen directeur Doornbosch LoopbaanNaPolitiek
Telefoon: 06 - 4644 2729
APPA 1.0 - dec 2015
Telefoon: 06 - 4846 0005
Ons aanbod voor politiek bestuurders ziet er als volgt uit:
Reflectie en Regie; Verwerking van de
met een aantal partners een mooi aanbod.
LoopbaanNaPolitiek onderscheidt zich
van andere aanbieders
situatie en reflectie op motivatie, ambities
en drijfveren voor de toekomst. Werken
Netwerken; Ondersteuning bij het
aan uw persoonlijk leiderschap én realiteit
ontginnen
in keuzes en mogelijkheden voor de
gekoppeld aan dat van ons. Toegang tot
outplacement bureau bogen op een ruime
toekomst. Van daaruit neemt u de regie in
netwerk evenementen met o.a. partners en
ervaring en deskundigheid van meer dan
uw werk en loopbaan in eigen hand.
gastsprekers van de LoopbaanNaPolitiek
20 jaar begeleiding van onder andere politiek
Academy samen met andere interessante
bestuurders. Daarnaast hebben wij een groot
Executive Assessment; Bepaling van
professionals uit bedrijfsleven, (openbaar)
(inter)nationaal netwerk in bedrijfsleven,
uw competentieprofiel en focus op de
bestuur en executive search.
overheid en non-profit organisaties.
netwerken passend bij uw loopbaan-
Expertiseplekken; Wij zoeken voor u
Inhoudelijk onderscheiden wij ons door:
doelstelling voor de komende jaren.
op maat en passend bij uw toekomstige
• Individueel maatwerk – niet alleen in het
plannen een expertiseplek. Wij gaan voor
plan van aanpak, maar daadwerkelijk in de
juiste
richting,
(bestuurs)functies
van
uw
eigen
netwerk
Doornbosch
LoopbaanNaPolitiek
kan
als
en
Starten eigen onderneming; Bege-
u op zoek, leggen contact, stemmen af
praktijk. Dit betekent dat we naast een
leiding bij het opzetten van uw eigen
en coachen u eventueel tijdens deze
aantal vaste modules die voor iedereen
onderneming.
en
‘interim’ periode. De voordelen hiervan
beschikbaar zijn, kijken wat onze kandidaten
adviseren u vanaf de concept fase tot
zijn duidelijk: U bouwt uw CV verder uit,
specifiek nodig hebben om nieuw werk te
aan de bepaling van uw product/dienst
u doet nieuwe ervaring en netwerk op en
vinden en inkomsten te genereren.
en de juiste rechtsvorm, financiële basis
bent misschien vrij snel weer aan de slag.
• Onze partners en coaches als belangrijkste
Wij
ondersteunen
en marketing om uw product of dienst
kenbaar te maken.
instrument – Allen zijn zelf oud politiek
Bemiddeling; Via ons netwerk, onze
ambtsdragers.
partners en relaties bieden wij u diverse
• LNP Academy organiseert voor u een traject
Personal Branding; Maken van een
mogelijkheden om bemiddeld te worden
van professionele opleiding en persoonlijke
professioneel Resumé, LinkedIn profiel
naar nieuw werk. GP Staffing is één van
ontwikkeling op maat: Leergang Persoonlijk
en CV om tot de gewenste beeldvorming
onze partners.
Leiderschap En Politiek – ook voor zittend
te
komen
rondom
positionering
en
politici!
persoonlijke presentatie voor uw gekozen
Coaching 2 jaar; Na het verkrijgen van
• Netwerkbijeenkomsten – met inhoudelijke
richtingen en functies.
een nieuwe functie kunt u gebruik blijven
thema’s
maken van Coaching voor de totale duur
leiderschap, toezichthouden, reputatie &
LoopbaanNaPolitiek
op
het
vlak
van
persoonlijk
Academy;
van 2 jaar. In een nieuwe functie heeft
imago en project management.
Als u geïnteresseerd bent in bestuurs-
u altijd een zeker afbreukrisico. Als het
• Begeleiding in de regio waar u woont, door
functies als toezichthouder of com-
nodig is, heeft u dus een vangnet.
een coach die ook in uw regio actief is en
missaris hebben wij zowel voor de
netwerk heeft. U hoeft dus niet het land door
beginnende als de ervaren bestuurder een
Alumni; Al onze alumni blijven welkom
voor afspraken.
mooi aanbod. Maar ook op het vlak van
bij de netwerk bijeenkomsten en interne
• Intensieve begeleiding tot dat u een nieuwe
Persoonlijk Leiderschap, Management,
workshops die wij als LoopbaanNaPolitiek
betaalde
Reputatie & Imago hebben wij ism
organiseren.
inkomsten genereert uit eigen onderneming.
functie
heeft
of
voldoende
• Naast uw vaste coach worden diverse
experts ingeschakeld, zoals ervaren
assessment psychologen, oud politici en
hun netwerk, senior partners als mentor en
sparringpartner.
Postbus 4115, 2003 EC Haarlem
Wij hebben vestigingen in heel Nederland en België,
Telefoon 023 57 67 922
kijk op onze website voor een locatie bij u in de buurt.
Lees meer over APPA en outplacement op de
[email protected]
www.loopbaannapolitiek.nl
website www.loopbaannapolitiek.nl.
APPA 1.0 - dec 2015
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards