Ketenzorg (O)GGZ Midden

advertisement
Ketenzorg (O)GGZ MiddenHolland
• Inleiding casus Volwassenenzorg
De cliënt
• Mw. Visser, 28 jr., samenwonend
• Laborante, ervoor div. opleidingen
(niet afgemaakt)
• Contact ouders en vrienden goed
• Veel wisselingen in contacten
Situatie bij aanmelding
• Partner neemt contact op met huisarts
• Veel ruzie thuis, meningsverschillen
• Agressief, manipulerend en steeds wisselend
gedrag
• Mw. is somber, ziet het leven vaak niet zitten
• Mw. wil geen hulp
• Ondervindt steun van ouders, maar ook met
hen af en toe ruzie
• Partner is ten einde raad
Aanmelding GGZ en ambulante
behandeling
• Mw. krijgt intake bij GGZ
• Er volgt psychologisch onderzoek, partner ook
bij proces betrokken
• Mw. functioneert matig, is depressief, snijdt
zichzelf
• Ernstige persoonlijkheidsproblematiek, na
onderzoek is diagnose Borderline
Persoonlijkheidsstoornis (BPS)
• Ambulante behandeling voorgesteld
• Behandeling gericht op structuur en omgaan
met impulsiviteit en emotionele instabiliteit
• Opname is niet wenselijk
Behandeling en preventie
• Partner is zwaar belast, krijgt op afdeling
Preventie ondersteunende gesprekken (POM)
• Wordt uiteindelijk verwezen naar
ondersteuningsgroep voor familieleden van
mensen met borderline, levert hem veel op.
• Behandeling verloopt in eerste jaar vrij goed
• Minder crises, kan beter omgaan met emoties en
gedrag
• Na een jaar intensieve behandeling, steunend
structurerend contact met SPV
• Mw. werkt weer voor 50%
Crisis
• Moeder overlijdt, contact met vader raakt
verstoort. Mw. raakt in crisis
• Enkele korte opnames in psych. kliniek
• Contact met partner verslechterd, uiteindelijk
een scheiding
• Mw. komt volledig in ziektewet en in negatieve
spiraal
• Doet forse suïcidepoging, naar Alg. Zkh.,
vervolgens Psychiatrische kliniek
• Na ontslag ambulante behandeling SPV
• Indien kinderen: contact Jeugdzorg (KOPPproject)
Weer thuis
• Werken lukt niet, WIA-uitkering
• Mw. is eenzaam, weinig contacten met vrienden
en ex-collega’s.
• Wordt depressiever, angstiger, vindt het moeilijk
om goed voor zichzelf te zorgen
• SPV schakelt ambulant woonbegeleider in.
• Hij/zij ondersteunt haar bij vragen omtrent
wonen, werken en sociale contacten. Maken plan
om meer structuur in dagen aan te brengen.
Weer thuis (2)
• Contact SPV blijft, gericht op de
psychiatrische problematiek.
• Woonbegeleider en SPV stemmen
regelmatig doelen af.
• Men maakt Preventieplan en crisiskaart.
• Structuur en begeleiding helpt, gaat beter
met Mw.
• Gaat op zoek naar lotgenotencontact en
komt in contact met de kerk.
Dagbesteding
• Contact met leden van de kerk doet haar
goed, wordt lid geloofsgemeenschap.
• Mw. stabiliseert verder en wil op zoek
naar (vrijwilligers)werk.
• Meldt zich aan bij Christelijke instelling
voor dagbesteding.
• Biedt steun bij vragen rondom uitkering,
herkeuring en (aangepast) werk zoeken.
• Mw. zet eerste stappen terug op de
werkvloer.
Nawoord
• Effecten psychische problematiek;
- Wonen
- Werken/dagbesteding
- Sociale contacten
- Financiën
- Gezondheid
Zorgvraag: verbinding tussen organisaties.
Nawoord
• Vraagsturing
• Samenwerking
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards