Presentatie Lunet zorg

advertisement
Oog voor
Jongeren
met een
licht verstandelijke
beperking
Jopie Nooren
Voorzitter Raad van Bestuur Lunet zorg
3 september 2012
Jullie praten vandaag over mij
In woord en beeld….
http://www.jongenlastig.nl/publicatie
s/animatiefilmpje-jong-en-lastig.dot
Jong en
licht verstandelijk beperkt
Volgens DSM-IV TR (diagnose):
1. Een beneden gemiddeld IQ (50 – 85).
2. Gelijktijdig aanwezige tekorten in of
beperkingen van het huidige
aanpassingsgedrag
3. Ontstaan voor het 18e jaar.
Lichte beperking ≠ lichte ondersteuning
Grote verschillen in ontwikkeling
•
•
•
•
•
•
Kalenderleeftijd
Lichamelijke ontwikkeling
Intelligentie
Zelfredzaamheid
Omgang met anderen
Emotionele ontwikkeling
18 jaar
18 jaar
7 jaar
8 jaar
5 jaar
3 jaar
Dit betekent
- een volwassen lijf en uitstraling
- de emotionele behoeften van een klein kind
(lekker op schoot zitten, behoefte aan nabijheid
van volwassene, samen doen, bescherming,
veiligheid)
- snapt “schoolse opdrachtjes” uit groep 3
- reageert op teleurstelling met een driftbui van een
peuter
Mogelijke bijkomende problemen
• Epilepsie
• Communicatieproblemen
• Psychische/psychiatrische
problemen (bv. ADHD, autisme
enz.)
• Gedragsproblemen
• Verslavingsproblemen
Verzuipen in het leven,
maar vragen niet om hulp
Om wie gaat dan?
• 680 cliënten onder 23j
• 410 cliënten onder 18j
• Ongeveer 300 jongeren
met een LVB
•
-
Ondersteuning:
logeren: 110
ODC: 90
Ambulant: 110
Dagbesteding: 50
Wonen: 40
Hoe kijken wij tegen de jongeren aan?
–
–
–
–
Zijn mensen net als jij en ik (WWWW)
We gaan uit van wat iemand wel kan
Accepteren iemand zoals hij/zij is
Geven structuur en ondersteuning op
maat
– Versterken eigen kracht en die van de
omgeving
competenties
‘normaal’ functioneren
conform leeftijd en cultuur
Sociaal model
ondersteuningsbehoefte
&
aanwezig
Burgerschapsparadigma
Kwaliteit van bestaan:
Zelfstandigheid, sociale participatie & welzijn
JONGERE
JONGERE
Dialoog
DIALOOG
ontwikkelen
Ontwikkelenisisvallen
vallenen
enopstaan
opstaan
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL
Presentiebenadering
‘Waarden’
‘Tools’ en methodieken
Multidisciplinair werken in netwerken, Specialistische steunstructuur
Normaal waar het kan, specifiek waar het moet
Wat bieden we nu?
• Wonen met behanding en/of begeleiding
o.a. logeerhuis, trainingshuis of woongroep
• Ambulante behandeling en/of begeleiding
o.a.gezindsondersteuning, orthopedagogische
dagbehandeling, naschoolse behandeling en
ondersteuning tienermoeders met kinderen
• Begeleid werken en dagbesteding
Ondersteuning op maat
• Lokaal & sociaal verankerde zorg naast
specialistische dienstverlening
• Bundelen van krachten en expertise
bij multiproblematiek
o.a. DOOR, Stedelijk Kompas, Huiskamer plus,
Kindzorg, speciaal onderwijs cluster 3 en 4,
orthopedagogische behandelcentra, OPSY
Hoe is het nu geregeld?
• Wettelijke basis
– mn. Algemene wet bijzondere
ziektekosten
– Collectieve aanspraken en financiering
– Zorgkantoor (=verzekeraar) maakt afspraken
– Indicatieorgaan stelt aard en omvang zorg
vast
• Ontwikkelingen
– Regionaal budget is op
– Scheiden wonen – zorg
– Minder geld voor vervoer naar school en
dagbesteding
Wat vragen we van u?
• Investeer in de jeugd, heb compassie met
jongeren met een licht verstandelijke
beperking
• Accepteer dat bij jongeren met complexe
problemen kosten voor de baat uitgaan
• Partnership: aansluiten op lokaal en regionaal
ontwikkelde initiatieven
• Werk onderling samen, accepteer dat niet alles
in elke gemeente kan
• Vereenvoudig de toegang en verantwoording
Gewoonweg,
• Zelf doen
• Samen doen
• Goed doen
• Lokaal doen
• Anders doen
Investeren in de jeugd is
investeren in de toekomst!
Download