Kort verslag MR vergadering 19 april 2016

advertisement
Kort verslag MR vergadering 19 april 2016
Op de MR vergadering van 19 april zijn een aantal onderwerpen aan de orde gekomen,
hieronder een korte samenvatting.
Door de voorzitter van de Gemeenschappelijke MR van de Stichting Wijzer (GMR) zijn we
geïnformeerd over onder andere het ziekteverzuim (hoger dan landelijk gemiddelde (dit
geldt niet voor de Jan Ligthart) en de begroting van de stichting, hierop is helaas een teg
envaller: een tekort van € 500.000, - Het betreft wel alle openbare scholen in Maassluis
en Vlaardingen, maar de financiële broekriem zal wel aangespannen moeten worden hela
as…
De GMR had een vacature voor een lid uit de oudergeleding, die is gevonden: de heer
Van Toledo, ouder van kinderen op de Jan Ligthartschool.
Door Mireille zijn we bijgepraat over een aantal zaken: de vervanging bij ziekte, een
terugblik op de avonden 5 en 6 april over het IKC: zeer verschillende, maar allebei
nuttige avonden. Groep 6c heeft speciale aandacht nodig en krijgt die ook van de school.
Verder is de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer langsgekomen voor een gesprek,
maar de Jan Ligthart heeft het gesprek kort gehouden en de RvT diverse klassen mee
ingenomen! Zo hebben ze een beter beeld van de school gekregen. Wel heeft de Jan
Ligthart deze gelegenheid aangegrepen om te zeggen wat goed gaat maar ook om de
zorgen te bespreken. Inmiddels zijn deze zorgen opgelost zodat we in het nieuwe
schoolgebouw het techniek lokaal kunnen inrichten en er een 15 touchscreens kunnen
worden aangeschaft.
De bestuursleden van de “Vrienden van Jan Ligthart” hebben papieren in orde gemaakt
voor de Kamer van Koophandel en de notaris, zodat Mireille als directeur en Jeroen als
voorzitter van de MR het nieuwe bestuur kunnen vormen. Als dit daadwerkelijk is
gebeurd is er wat directer zicht op het geld waarmee leuke dingen voor de kinderen
gekocht kunnen worden. Het idee is ook om in de toekomst concreter te maken waarvoor
geld wordt ingezameld, zodat kinderen met bijvoorbeeld een sponsorloop nog beter hun
best doen, omdat ze weten dat ze lopen voor bijvoorbeeld sporttenues of een nieuwe
geluidsinstallatie.
Er is in de MR natuurlijk ook gesproken over de nieuwbouw aan de Van Hogendorplaan,
het goede nieuws is dat de bouw op schema loopt, dat de gewenste personeelskamer er
komt, evenals een wetenschaps&techniek lokaal, er is extra geld voor de keuken. Het
aantal plekken om fietsen te stallen lijkt ook gerealiseerd te worden. De opbergruimte is
helaas wel beperkt. Minder goed nieuws is er over de verbouwing van Plein Emaus: dat
gaat in de vertraging, omdat de gemeente aanvullende eisen stelt over het aantal
parkeerplaatsen, wordt vervolgd…
Op de Wijzerdag (studiedag) is een aantal onderwijzers op een andere school geweest,
een uitwisseling om onderwijs en kinderopvangthema’s te vergelijken, nuttig en leuk.
De MR heeft toestemming gegeven voor een andere opzet voor gesprekken met ouders.
Nu zijn er drie rapporten, naar aanleiding hiervan worden rapportgesprekken gevoerd.
Het idee is om straks het eerste gesprek na 4 tot 6 weken te houden, een welbevinden
gesprek, zonder een rapport met cijfers! Dan bijvoorbeeld in februari een rapportgesprek
en dan nog een paar weken voor het einde van het jaar. Een uitwerking van dit idee
volgt nog, het rapport zelf wordt ook anders is de bedoeling, met meer oog voor de
doorgaande lijn van ontwikkeling van het kind.
Dan hebben we in de MR al een doorkijkje gehad naar wat in juni op de agenda komt: de
formatie, de uitgangspunten zijn kort gezegd: leerlingenaantal op teldatum 1 oktober
maximaal 500, waarschijnlijk 480, starten met totaal 20 groepen (een groep 3 extra),
zodat instroom makkelijker gaat. De school spant zich in om ondanks de bezuinigingen
de enthousiaste juffen en meesters voor onze school te behouden, ook die met een
tijdelijk contract, helaas hebben we dit niet helemaal zelf in de hand.
Tot zover dit lange, korte verslag vanuit de MR.
De volgende vergadering is woensdag 1 juni 2016.
Wilt u bij deze vergadering bijwonen dan kunt u zich aanmelden via het mailadres van de
secretaris: [email protected]
Heeft u een vraag voor de MR dan kunt u ons mailen. Uiteraard kunt uw vraag ook zelf
stellen door van de inspreektijd gebruik te maken, voorafgaand aan een MR-vergadering.
In dat geval moet u zich ook bij de secretaris aanmelden.
Jeroen Bannink (voorzitter) en Hugo Maarleveld (secretaris)
Download