Handleiding: ontwikkelgesprek

advertisement
Handleiding: ontwikkelgesprek
Het ontwikkelgesprek vindt eens in de paar jaar plaats. Afhankelijk van medewerker en
functie wordt meestal een periode van 3 tot 5 jaar gekozen. Anders dan het plannings-,
functionerings- en beoordelingsgesprek, die gericht zijn op het functioneren van de
medewerker in de huidige functie gaat het in het ontwikkelgesprek over de bredere
ontwikkeling en loopbaan. Met andere woorden hoe zit de medewerker in zijn werk? In het
ontwikkelgesprek gaat het er om te bespreken of de ontwikkeling van de medewerker en het
werk parallel lopen of dat het tijd is voor een koerswijziging of het verleggen van accenten.
Van belang is dat de medewerker – los van de huidige functie – eens nadenkt over zijn of
haar talenten, competenties en waarden en zich vervolgens de vraag stelt of het huidige
werk daarbij goed past. Er zijn diverse (digitale) instrumenten, die de medewerker hierbij
kunnen ondersteunen; bijvoorbeeld het digitale platform www.loopbaanpleindrogisterijen.nl.
Aandachtspunten





Start de voorbereiding geruime tijd (circa 1 maand) voorafgaande aan het
ontwikkelgesprek.
Gebruik het voorbereidingsformulier ontwikkelgesprek voor medewerkers*. Je reikt dit
formulier circa een maand te voren uit. De medewerker heeft ruim tijd nodig om te
reflecteren, mogelijk gebruik te maken van instrumenten om zich te verdiepen in zijn
of haar competenties en drijfveren en eventueel anderen te consulteren.
Welke ontwikkeling verwacht je van de medewerker op korte en lange termijn? In
welke richting ontwikkelt het werk zich en wat is de invloed daarvan op gevraagde
competenties? Kan de medewerker hierop aansluiten? Verdiep je in de
mogelijkheden van je bedrijf voor ontwikkeling en benutting van competenties. Je
kunt dan een goede gesprekspartner zijn.
Bereid je voor en blijf tegelijkertijd open-minded. Bedenk wat je opvalt aan de
betreffende medewerker. Heb je bepaalde talenten gezien? Wat vind je van zijn of
haar mogelijkheden? In welke levensfase zit de medewerker en wat zijn daarin
aandachtspunten?
Leg na het gesprek de resultaten en de afspraken kort, schriftelijk vast.
* Je vindt het voorbereidingsformulier onder ‘Checklists & Formulieren’ in de DID Online Toolbox
‘Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen’
Opbouw ontwikkelgesprek
Inleiding
De leidinggevende vat nog een keer het doel van het gesprek samen. In het
ontwikkelgesprek gaat het in de eerste plaats om de medewerker en wat hij of zij wil met
zijn/haar loopbaan en hoe zich dat verhoudt tot het werk en toekomstige ontwikkelingen.
Terugkoppeling medewerker
De medewerker vertelt wat zijn/haar voorbereiding heeft opgeleverd. Wat zijn of haar
eventuele aarzelingen, ambities en wensen zijn. Dat kan sterk verschillen. Mogelijk wil de
medewerker tijdelijk meer accent op privé leggen; mogelijk vindt de medewerker dat het tijd
is voor een loopbaanstap. Mogelijk zit de medewerker voorlopig uitstekend op zijn of haar
plek. Waar nuttig, geeft de leidinggevende feedback, spiegelt of vraagt door. De
leidinggevende verduidelijkt zo nodig de toekomstige eisen en of competentieontwikkeling
dan wel specifieke vakstudies wenselijk zijn. Is de medewerker niet tevreden of krijgt hij/zij
geen grip op wat hij/zij wil, dan kun je adviseren om contact op te nemen met een
loopbaanadviseur of aan de slag te gaan met www.loopbaanpleindrogisterijen.nl. (Via dit
digitale gratis platform kan je medewerker diverse tests doen om te kijken waar zijn/haar
belangstelling ligt. Ook is er gratis loopbaanbegeleiding aan te vragen. Je medewerker moet
dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.)
Afronding
Op het eind van het gesprek worden gezamenlijk conclusies op basis van het gesprek.
Mogelijk tekent de medewerker van harte bij voor de komende 5 jaar in de huidige functie;
mogelijk worden afspraken gemaakt over heroriëntatie; mogelijk worden alternatieve wegen
bewandeld. In het Persoonlijk Ontwikkelplan* leggen jullie de belangrijkste conclusies
gezamenlijk vast.
* Je vindt het Persoonlijk Ontwikkelplan onder ‘Checklists & Formulieren’ in de DID Online Toolbox
‘Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen’
Bron: toolbox kleine ondernemingen inzetverzekerd.nl
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards