Leidinggeven aan beweging Training

advertisement
ALISTAIR DOUGLAS, MANAGER ADVIESDIENSTEN,
GEMEENTE VEGHEL
“De training laat zien dat je een medewerker
alleen optimaal kunt stimuleren om in
beweging te komen als je daarbij je eigen
belangen als leidinggevende aan de kant
zet. Als je een medewerker koste wat kost
wilt behouden ben je een dief van je eigen
portemonnee. Als hij beter tot zijn recht
komt in een functie op een andere afdeling
is dat in zijn belang én in het belang van je
organisatie. Om het maximale uit de
training te halen moet je de overtuiging
hebben dat het daarom gaat.”
Meer weten?
OVER DE TR AINING
SUBSIDIE HELPDESK
Meer informatie over de training vindt
u op www.aeno.nl. U kunt ook contact
opnemen met de trainers Mireille Stuart
of Marieke Hofman via (070) 4142700 of
[email protected]
Binnen uw organisatie is er één contactpersoon (inlogbeheerder) die de inloggegevens beheert om bij het A+O fonds
subsidie aan te kunnen vragen. Weet u
niet wie dat is of heeft u meer vragen
over de subsidieregelingen van A+O fonds
Gemeenten? Neem dan contact op met
de Subsidie Helpdesk: T (070) 76 30 038
of [email protected]
Bereikbaar op maandag tot en met
donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
A ANMELDEN
Wilt u deelnemen aan de training?
Neem contact op met uw P&O-adviseur
die uw inschrijving verder regelt.
Kosten en subsidie
Stichting A+O fonds Gemeenten
KOSTEN
Postbus 11560
2502 AN Den Haag
De kosten van de training binnen uw eigen organisatie of regionaal netwerk
bedragen € 3.870 (vrij van BTW) per groep van 8 tot 10 leidinggevenden.
SUBSIDIE
De kosten zijn subsidiabel via de Impulsregeling Meester in je Werk van
het A+O fonds Gemeenten. Subsidie kan worden aangevraagd zolang uw organisatie
hiervoor budget heeft binnen de regeling en zolang de totale middelen van het
betreffende A+O subsidiepakket niet zijn benut. Kijk voor de complete voorwaarden
op www.aeno.nl bij subsidies.
Fluwelen Burgwal 44
070 7630030
[email protected]
www.aeno.nl
Uitgave juni 2014
Stimuleert de ontwikkeling van uw medewerkers
Leidinggeven aan beweging
Training
INFORMATIE VOOR LEIDINGGEVENDEN
Resultaten
BEN VAN OTTERDIJK, HOOFD BRANDWEERZORG, VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-ZUIDOOST
“Tijdens de training hebben we eigen praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Ik had
een casus waarin ik de weerstand van een medewerker doorbrak door er anderen
bij te betrekken. Hij wilde aanvankelijk niet overstappen van de incidenten
bestrijding naar de brandpreventie. Op mijn aanraden is hij gaan praten met de
collega’s aldaar. Zij overtuigden hem dat het werk belangrijk is en dat hij dat zou
kunnen. Daardoor zag hij mijn voorstel niet langer als een manier om hem weg
te werken, maar als een kans. Het was heel leerzaam om dit soort leerpunten met
elkaar uit te wisselen.”
Na afloop van de training:
> heeft u een duidelijkere visie op uw rol en mogelijkheden om uw medewerkers te
stimuleren in hun ontwikkeling;
> weet u welke steun uw eigen organisatie daarbij biedt;
> heeft u kennis van veranderpsychologische principes en progressiegericht
coachen bij ontwikkeling en mobiliteit;
> bent u in staat om inspirerende ontwikkelgesprekken te voeren;
> kunt u diverse tips en tools inzetten in lastige gesprekken.
Begeleiding groepen
De begeleiding is in handen van twee ervaren trainers. In de groep van acht tot tien
deelnemers is voldoende ruimte voor discussie en uitwisseling.
PROGR AMMA
Dag 1 (9.30 – 17.00 uur):
Inleiding
Er verandert veel bij gemeenten.
De manier van werken wijzigt, bestaande
functies verdwijnen en er komen
nieuwe bij. Voor medewerkers is het
belangrijk om op deze veranderingen
te anticiperen. Om hun (loopbaan)
ontwikkeling in goede banen te leiden
kunnen zij de ondersteuning van u als
leidinggevende goed gebruiken.
De training Leidinggeven aan beweging
vergroot uw inzicht in de wijze waarop u uw
medewerkers kunt stimuleren en inspireren
bij hun ontwikkeling en mobiliteit. Aan
de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden
versterkt u met collega-leidinggevenden
de gezamenlijke visie op uw rol en
mogelijkheden. Tijdens een programma
van anderhalve dag krijgt u tips en tools,
zodat u medewerkers nog beter kunt
helpen bij hun ontwikkeling en eventueel
het oriënteren op ander werk.
Leidinggeven aan bewegen
ONT WIKKELING, LOOPBA AN EN
VAKMANSCHAP
A+O fonds Gemeenten stimuleert de
ontwikkeling, loopbaan en vakmanschap
van medewerkers. Leidinggevenden
vervullen daarin een belangrijke rol.
Daarom heeft het fonds specifiek voor
hen de training Leidinggeven aan
bewegen laten ontwikkelen door bureau
Leeuwendaal. Ook ontwikkelde het
fonds verschillende instrumenten voor
medewerkers: de Ontwikkelscan, de
Loopbaanscan, de training Baas in eigen
Loopbaan en het Ervaringscertificaat
(EVC). Wilt u daar meer over weten?
Download de folders via www.aeno.nl.
OPZET TR AINING
Tijdens de training wisselen de leidinggevenden ervaringen uit over de wijze waarop
zij ontwikkeling en mobiliteit in hun team kunnen stimuleren. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden ontwikkelt u gezamenlijk een visie op uw rol en mogelijkheden
om de loopbaanzelfregie van uw medewerkers op een positieve manier te vergroten.
U krijgt daarvoor technieken en principes aangereikt uit de positieve psychologie,
progressiegericht coachen en appreciative inquiry (waarderend onderzoeken).
Hoe voert u een ontwikkelgesprek waarbij uw medewerker gemotiveerd wordt om
zelf aan de slag te gaan? Hoe bespreekt u ontwikkeling met iemand die daar geen
behoefte aan heeft? Wat doet u als een talentvolle medewerker niet verder kan groeien
in uw team? Met uw collega’s bespreekt u deze vragen en verkent u verschillende
oplossingen. Met een trainingsacteur worden verschillende situaties nagebootst.
Er is alle ruimte voor eigen casussen.
Doorlooptijd
De training duurt een hele dag plus een dagdeel met daartussen een periode van vier tot
zes weken waarin u gesprekken met uw medewerkers voert. Voorafgaand maakt u kennis
met de A+O Ontwikkelscan of Loopbaanscan en doet u een voorbereidende opdracht.
Oplossingsgericht coachen bij ontwikkeling en arbeidsmobiliteit
De kracht van oplossingsgericht werken. Waarom positief coachen werkt en mensen
in beweging brengt.
Leiding geven aan het ontwikkelen van mensen:
> medewerkers motiveren door een progressiegerichte aanpak en effectief omgaan
met weerstand;
> psychologie van verandering: leiding geven aan emoties bij bijvoorbeeld verplichte
mobiliteit;
> verkennen van ontwikkel- en mobiliteitsmogelijkheden binnen en buiten de gemeente.
Oefenen met een trainingsacteur aan de hand van voorbeelden en casussen:
> een inspirerend en activerend ontwikkelgesprek voeren;
> omgaan met weerstand, weinig veranderbereidheid, talentmanagement, emotionele
blokkades etc.
Welke ondersteuning biedt de organisatie aan leidinggevenden met betrekking tot
ontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers?
Gesprek met P&O over de ondersteuning bij het stimuleren van de ontwikkeling van
medewerkers en de beschikbare instrumenten.
Tussen dag 1 en 2 voert u een of meerdere ontwikkelgesprek(ken) met uw medewerker(s)
en doet u een opdracht.
Dag 2 (9.30 – 13.00 uur):
Verdiepen van lastige gesprekssituaties en arbeidsmobiliteit in de eigen gemeente
> Terugblik op de gevoerde ontwikkelgesprekken. Welke rol nam u als leidinggevende?
Welke leerpunten biedt dat?
> Intervisie: hoe maken collega-leidinggevenden werk van mobiliteit?
> Aanzet maken tot een actieplan voor uw team/afdeling, in lijn met de doelen en
ambities van de organisatie.
Download