PowerPoint-presentatie

advertisement
Wendbaar en weerbaar
op de arbeidsmarkt
Aukje Nauta
Liane Corjanus: Van archiefmedewerker naar
eigenaar nagelstudio
Niemand kan het alleen
2
678.000 werklozen eind 2013
(8,6% van de beroepsbevolking)
3
Trend #1: flexibilisering
69%
16%
15%
4
Trend #2: vergrijzing
2010: 1 65+er op 4 werkenden
Bron: CBS Statline
2050: 1 65+er op 2 werkenden
6
Neergang en opkomst netto
arbeidsparticipatie 55+’ers
(Bron: CBS, in Scheele, 2013)
6
Trend #3: technologische versnelling
7
Bron: De Volkskrant, 24 januari 2014
8
Donkere of heldere toekomst?
Donkere toekomst
- Fragmentatie
- Eenzaamheid
- Uitsluiting
Mooie toekomst
- Cocreatie
- Sociale betrokkenheid
- Ondernemerschap
‘The shift’ naar een mooie toekomst:
- Serieel vakmanschap
- Samenwerken in netwerken
- Kwaliteit van ervaringen en relaties
9
Stel uzelf de volgende 2 vragen:
• Als mijn organisatie zou reorganiseren, dan zouden
ze mij willen houden
• Als dat zou moeten, zou ik zeker nieuw werk of
opdrachten elders kunnen vinden
• En beantwoord ze voor uzelf met:
•
•
•
•
Ja!
Ja
Nee
Nee!
Inzetbaarheid =
Het vermogen werk te houden en
nieuw werk te krijgen
(Rothwell & Arnold, 2007)
Wat is uw
Plan B?
11
Belangrijk voor inzetbaarheid
Persoonlijk
aanpassingsvermogen
Loopbaanidentiteit
Sociaal &
menselijk
kapitaal
Bron: Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004
12
Cognitieve, psychische,
lichamelijke veranderingen
Kalender
Leeftijd
Prestatie
Leeftijd
Leefsituatie
Leeftijd
Bron: Nauta, De Lange & Gortz, 2010, G&O
Psychosociale
Leeftijd
Functionele
Leeftijd
Maatwerk / i-deals
(Rousseau, 2005; Nauta ea, 2007)
I-deals:
• Zijn individueel
‘uitonderhandeld’
• Verschillen van afspraken van
collega’s
• Zijn win-win-win
• Variëren van 1 aspect tot de
complete arbeidsrelatie
Bron cartoon: Kluijtmans, 2010; Leerboek HRM
15
15
Stel, u maakt van uw plan B een
voorstel voor een i-deal
• Hoe ziet dat voorstel eruit?
• Wat is de ‘win’ voor:
• uzelf?
• uw organisatie?
• uw collega’s?
• Hoe pakt u de onderhandelingen met uw baas aan?
16
17
Job Crafting / Baan Boetseren
18
Dialoog heel belangrijk!
Maatwerk/I
-deals
Inzetbaarheid
Koek verdelen
Zorg voor eigenbelang
Dialoog
Koek vergroten
Vechten
Cocreatie
Compromis
sluiten
Vermijden
Toegeven
Zorg voor andermans belang
19
19
Meer weten?
http://bit.ly/KOJL20maart
20
Download