Presentatie - Bestuurszaken

advertisement
Samen sterk in verandering
Verhogen van inzetbaarheid als strategisch HR-instrument
Johan Vermeiren & Wim Verheyen
1
Jullie doen het werk
Je hebt niet veel tijd
Oplossingen staan centraal
Geen ideeënkillers
Wat is inzetbaarheid?
Employability
De mogelijkheid van het individu om een nieuwe
job te vinden en te behouden
We realiseren een grotere inzetbaarheid en combineren
hierin een voortdurende ontwikkeling van de medewerker
met een toegevoegde waarde voor de organisatie
http://www.bestuurszaken.be/onderzoek-naar-deinzetbaarheid-van-medewerkers
Wat kan jij doen om
“de mogelijkheid van het individu om een
nieuwe job te vinden en te behouden”
te verhogen?
Hypothese 1
10% personeelsleden uit jouw organisatie
wordt niet efficiënt ingezet
Hypothese 2
Jij kan op 1 jaar tijd 50% van die personeelsleden een
nieuwe dynamiek geven
Conclusie
Je kan op die manier 5% ‘koppen snellen’, en dus
een belangrijk verschil maken voor jouw organisatie
en de betrokken medewerkers
6
Een oefening out of the box!
7
Hoe maak je er een strategisch
HR-instrument van?
Stap 1
Vertel je manager over jouw plan
8
Je plan bestaat uit 3 stappen
1.
Maak een denkbeeldige lijst van mensen
van wie je de inzetbaarheid voor de VO of
daarbuiten wil verhogen
2.
Beschrijf en visualiseer zo concreet mogelijk
en inventariseer zoveel mogelijk oplossingen
3.
Doe de quatre-mains
9
We werken in 2 groepen
1.
2.
3.
4.
De “aanbrenger” beschrijft een persoon in 3 minuten
(de “verslaggever” tekent)
De groep genereert mogelijke oplossingen (geen
beoordeling) in 6 minuten (de “verslaggever”
registreert)
De “aanbrenger” beoordeelt in stilte in 1 minuut de
alternatieven door smileys te kleven
We herhalen 5 keer, de rollen wisselen
10
De klok
11
Hoe was dat?
12
Download