Opbrengsten van beleid duurzame inzetbaarheid

advertisement
Opbrengsten van beleid duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is in het gezamenlijk belang van medewerkers en bedrijf. Beleid duurzame
inzetbaarheid houdt rekening met de actuele leeftijd en levensfase van medewerkers en de daarbij
behoren kwaliteiten, behoeften, belastbaarheid en risico’s. U beoogt daarmee een optimale
afstemming te realiseren tussen doel en missie van de organisatie en de wensen en behoeften van
medewerkers.
Uw opbrengsten:








uw organisatie scoort goed op productiviteit, medewerkertevredenheid en ziekte- en
verzuimbeheer;
uw organisatie is weerbaar en kan flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen;
uw organisatie is een aantrekkelijke werkgever die klaar is voor de toekomst;
uw management richt zich op het investeren in medewerkers en het bieden van perspectief
aan medewerkers;
uw jonge en oudere medewerkers blijven productief, betrokken, gemotiveerd en gezond aan
het werk tot de pensioenleeftijd;
uw management en medewerkers houden rekening met de mogelijkheden en ambities van
collega’s;
mensen komen en blijven graag bij uw organisatie werken;
uw medewerkers zijn actief en in beweging , dat heeft een positieve invloed op de
arbeidsverhoudingen.
Opbrengsten voor uw medewerkers:





het werk is voor iedereen afwisselend en uitdagend;
uw medewerkers krijgen, ongeacht leeftijd, trainingen en opleiding om bij te blijven en zich
te ontwikkelen in hun vak. Collega’s krijgen die gelegenheid ook, waardoor ook zij
interessante gesprekspartners blijven;
uw medewerkers van alle leeftijden maken graag binnen uw organisatie carrière,
leidinggevenden stimuleren hen met succes om te rouleren in functies en rollen;
zijn er voor uw medewerkers intern geen ontwikkelmogelijkheden meer, dan worden zij
gestimuleerd deze elders (binnen of buiten de branche) te verwerven;
uw medewerkers kunnen zelf het heft in handen nemen met betrekking tot hun loopbaan. Ze
hebben geleerd hoe mee te bewegen met de in- en externe arbeidsmarkt. Ze zijn gewend te
kijken naar hun eigen inzetbaarheid, hun sterkten, aandachtspunten en hoe ze zich kunnen
profileren.
Pagina 1 van 1
Download