ProgrammaDuurzameInzetbaarheid2017

advertisement
Programma Duurzame Inzetbaarheid 2017
Het programma voor 2017 is weer een mix van activiteiten, leergangen, inspiratiesessies en
workshops. De volgende activiteiten worden aangeboden aan de leden die
Pakket 4 ‘Duurzame Inzetbaarheid’ afnemen.

ESF-subsidies Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap. Transvorm
heeft samen met een collega-regio een grote ESF-subsidie aangevraagd. Kern van
deze aanvraag is wetenschappelijk onderzoek naar interventies van Goed
Werkgeverschap en Goed Werknemerschap. Wat zijn effectieve interventies om
medewerkers duurzaam inzetbaar te maken en te houden? Leden worden
nadrukkelijk betrokken bij één van beide onderzoeken.
Aanvraag is ingediend, besluitvorming waarschijnlijk medio februari

Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid. Voor het
vierde jaar wordt deze succesvolle leergang aangeboden. In twee dagen, met
intervisie in de tussenliggende periode ( 3 maanden), leert de functionaris met
aandachtsgebied Duurzame Inzetbaarheid een beleid Duurzame Inzetbaarheid voor
de eigen organisatie te schrijven, bespreekbaar te maken (agendasetting) en te
implementeren.
Datum:
Dag 1 van de leergang is op donderdag 5 oktober 2017,
de tweede dag is dan op donderdag 18 januari 2018.

Interactieve Workshop Werken met het Huis van Werkvermogen, als kapstok
voor Duurzame Inzetbaarheid:
In deze training leert u ‘Het Huis van Werkvermogen als kapstok voor duurzaam
inzetbaarheid’ in te zetten door gebruik te maken van de gratis App. De kapstok en
de app. leent zich goed om op verschillende niveaus (management teams,
operationele (zelfsturende) teams en individuele medewerker) in gesprek te gaan.
Na de training heeft u achtergrondinformatie over de kapstok ‘Huis van
werkvermogen’, kennis van de mogelijkheden en het gebruik van de(gratis) app. in
handen. De tools kunt u direct in uw organisatie inzetten om met medewerkers van
diverse teams in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid.
Data:
21 februari 2017, 14.30 – 16.30 uur : VOL
dinsdag 16 mei, 14.30 – 16.30. VOL
Nieuwe datum: dinsdag 13 juni van 14:30 – 16:30 uur

In het najaar: een symposium met als thema Werkgeluk. Jac van der Klink,
benoemd op de bijzondere leerstoel Psychische gezondheid en duurzame
inzetbaarheid is verbonden aan de Universiteit van Tilburg/Tranzo. Hij is de
hoofdspreker en hij gaat in op zijn onderzoek naar Capability management.

Netwerk Casemanagers Verzuim en Schadelastbeheersing. Dit in 2016 opgezette
netwerk zal in 2017 twee keer bij elkaar komen om kennis te delen en vooral om
ingewikkelde verzuim casussen te bespreken. Intervisie vindt dan plaats.
Het netwerk komt bij elkaar op:
Data:
Maandagmiddag 27 maart 2017 en op
maandagmiddag 9 oktober.
Aanmelding voor deelname aan dit netwerk via Anneke van Dixhoorn;
[email protected]

Community Casemanagers Verzuim en Schadelastbeheersing. Naast de twee
‘fysieke’ bijeenkomsten is op verzoek van de casemanagers een eigen digitale
community gebouwd. Hierop wordt kennis gedeeld en kunnen vakgenoten elkaar
vragen stellen en discussies voeren.
Aanmelden voor toegang tot de community via: Anneke van Dixhoorn:
[email protected]

Netwerk Arbo-coördinatoren. Komt 3 keer per jaar bij elkaar. Kennis delen en
behandeling van verschillende thema’s met sprekers uit het vak.
Netwerk Ergocoaches. Komt 3 keer per jaar bij elkaar. Kennis delen en behandeling
van verschillende thema’s met sprekers uit het vak.
Beide netwerken starten gezamenlijk met een thema en gaan daarna per netwerk
uiteen voor verdieping
Data:
6 april
15 juni
23 november
Aanmeldingen voor een van beide netwerken via Liesbeth Verstegen;
[email protected]

Gezond & Zeker. Sluit aan bij de landelijk georganiseerde dagen voor Arbo- en
Ergo- functionarissen.
Data:
Deze dagen vinden plaats op 30 oktober en op 1 november.

Workshop analyseren van verzuimcijfers. Georganiseerd door Vernet.
In voorbereiding

Onderzoek naar mogelijke relaties tussen verzuimcijfers en interventies op
Zelfleiderschap. I.s.m. Vernet.
In voorbereiding

Op initiatief van Transvorm wordt een landelijke kennissite Duurzame
Inzetbaarheid, specifiek voor Zorg & Welzijn ontwikkeld. Er wordt specifiek
verbinding gezocht met de wetenschap/hoogleraren.
In uitvoering.

Workshop over nieuwe manier, visie, van beleid voeren op Verzuim. I.s.m.
Herman Evers (Vernet Verzuimnetwerk en Evident/ de Sociaal Accountant). De eigen
regie van de werknemer staat centraal.
Datum:
Donderdag 11 mei, 9.30 – 12.30 uur.
Voor vragen:
Michiel van den Heuvel, projectleider Duurzame Inzetbaarheid
[email protected]
Alles is na te lezen op de kennissite Duurzame Inzetbaarheid:
https://duurzameinzetbaarheid.transvorm.org/
Download