“De business case van DI”: over het waarom en hoe organisaties

advertisement
“De business case van DI”: over
het waarom en hoe organisaties
werk maken van inzetbaarheid
Cristel van de Ven, 06-81337133, www.factorvijf.eu
[email protected], @cristelvandeven
Organisaties zien en dragen bij aan
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
• Steeds meer zzp’ers
• 732.000 in Q3 2011, ofwel 10% van de
beroepsbevolking
• Vergrijzing en ontgroening
• Grijze druk van 2:1 in 2040
• Langer doorwerken
• Het Nieuwe Werken
• Bricks, bytes, & behavior
• Onvaste vaste banen
• 40% vervuld door wns met MBO of lager
2
Arbeidsverhoudingen in beweging
Manifest
• Innovatief klimaat, duurzame arbeidsverhoudingen
• Duurzame inzetbaarheid
• Duurzame flexibiliteit
• Duurzaam en samenhangend beloningsbeleid
• Evenwicht in stakeholdersbeleid
3
5
Q: Hoe is inzetbaarheid te stimuleren?
A1: Via een individuele benadering
6
Voorbeeld: publieke omroepen
7
Voorbeeld: Vitaliteitsplaza UMC St Radboud
Vier pijlers:
• Loopbaan
• Balans tussen werk en privé
• Leefstijl
• Werkomgeving
Diensten:
• Informatie geven
• Individuele afspraken met deskundigen
• Workshops
8
Voorbeeld: ING’s diverse routes naar DI
De “Individuele” route: Medewerkers die werkzaam zijn binnen ING
in Nederland kunnen melden dat ze geïnteresseerd zijn in een
employability-traject.
De “Afdelings” route: Binnen een onderdeel (stel max 150
medewerkers) wordt duurzaam ontwikkelen gezamenlijk
opgepakt.
De “Op je gezondheid” route: Bij een onderdeel wordt de
gezondheidstest gehouden, waaruit op individuele en op
groepsniveau inzicht wordt gegeven over de fysieke en mentale
gezondheid.
De “Specialisten” route: Voor medewerkers binnen een bepaalde
groep of met een specifieke functie, bijv. secretaresses.
De “Specifieke” route: Management vraagt om hulp vanwege veel
“vastlopers”.
De “Digitale” route: Alles webbased (incl. coaching).
Q: Hoe is inzetbaarheid te stimuleren?
A2: Via een relationele benadering
10
Voorbeeld: Philips Nederland
11
Voorbeeld: NS en UMC’s
Filmpje
12
Dialoog is de sleutel
13
Creatieve dialogen zijn nodig
(Gratton & Ghoshal, 2002)
hoog
Gedisciplineerd
debat
Creatieve
dialoog
Droge
gesprekskost
Intieme
uitwisseling
Cognitieve
diepgang
laag
laag
hoog
Emotionele diepgang
14
Er wordt gewerkt aan de “business
case” van duurzame inzetbaarheid
Persoon
Dialoog
Maatwerk
(I-deals)
Duurzame
Inzetbaarheid
Leidinggevende
(Organisatie)
15
Maatwerk / I-deals
I-deals:
• Zijn individueel
‘uitonderhandeld’
• Verschillen van afspraken van
collega’s
• Zijn win-win-win
• Variëren van 1 aspect tot de
complete arbeidsrelatie
16
I-deals in de praktijk
Ja
25%
30%
22%
23%
Nee
Ja
I-deal(s)
gesloten vlg LG
Nee
I-deal(s) gesloten vlg MW
17
Wie krijgt een i-deal?
(Van de Ven, Nauta, De Pater, Van Vianen, 2012)
• Medewerkers die ‘van nature’ kansen zien
• Medewerkers over wiens werkprestaties de
leidinggevende tevreden is
• Medewerkers met een pro-sociale leidinggevende
• Medewerkers met een leidinggevende die
probleemoplossend onderhandelt
Zijn dit de “happy few”? De “usual suspects”
18
Vervolgonderzoek
•
Relatie tussen verschillende typen i-deals en inzetbaarheid
• Ontwikkel i-deals: positief verband?
• Ontzie i-deals: negatief verband?
•
Effect van interventies (trainingen) op dialoogvaardigheden, i-deals en
inzetbaarheid
19
Tot slot






Een keiharde business case voor DI is er (nog) niet
Belang van DI voor mens en organisatie wordt onderkend
In de praktijk veel aandacht voor de individuele benadering
Belang van goede, rijke, brede functies (nog) onderbelicht
De relationele benadering / maatwerk in werkrelaties in opkomst
Dialoog op de werkvloer behoeft verbetering: hulp gewenst
20
21
Download