Antistoffen bij Diabetes Mellitus Type 1

advertisement
Antistoffen bij Diabetes Mellitus type I
In het kader van diagnostiek voor type-1 Diabetes, kunnen verschillende antistoffen worden
bepaald:
Antistof antigen
ICA
IAA
IA2
GAD65
T1DM
Kinderen
Eilandjes van Langerhans 80-90%
Insuline
40-69%
Glutamaat decarboxylase 40-70%
Insulinoma antigen 2
60-80%
T1DM
Volwassenen
60%
20-40%
35-60%
65-85%
Gezonde
individuen
<1%
<2%
<1%
<1%
Prevalentie van diabetes gerelateerde antistoffen (o.a. uit Kolibrie studie Zuidwest
Nederland)
Met het in toenemende mate voorkomen van type-2 diabetes bij kinderen is het onderscheid met
type-1 diabetes tegenwoordig minder duidelijk te maken. Omdat een goede metabole regulatie
cruciaal is voor de prognose van type-1 diabetes (slechte regulatie in het eerste half jaar heeft
een nadelig effect tot in of na de puberteit), is het belangrijk vroegtijdig het onderscheid tussen
type-1 en 2 te maken, zodat met de juiste therapie gestart kan worden. Bepaling van IA2 en
GAD65 antistoffen kan daarin een belangrijke rol hebben.
Test algoritme
Vanwege de relatief hoge sensitiviteit en specificiteit van de IA2 en GAD65 antistoffen, de
beperkte kosten (het betreft ELISA’s) en om kostbaar humaan pancreas materiaal uit te sparen,
wordt (in samenspraak met Diabetes Education Study Group en immunologen uit Delft en bij
Diabeter) per 1 november a.s. volgens het volgende algoritme getest:
GAD en IA2 antistoffen
1 zwak positief,
1 negatief
Beide negatief
ICA
negatief
DM-I niet
waarschijnlijk
2 zwak positief
≥1 positief of
sterk positief
Overleg aanvrager
evt. toevoegen
bepalingen
positief
Zeer waarschijnlijk
Diabetes mellitus type 1
Tot nu toe werden bepalingen voor GAD65 en IA2 antistoffen doorgestuurd naar Sanquin
Amsterdam, per 1 november worden deze testen naar het Medisch Microbiologisch en
Immunologisch Laboratorium (MMIL)in Velp verstuurd. De testen die op het MMIL worden gebruikt
zijn dezelfde als in Erasmus MC Rotterdam en SSDZ in Delft (expertise centrum) in gebruik zijn.
Mocht u nog nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot:
Dr. E.G. van Lochem, Tel 088 0055455 [email protected]
Download