Wijziging in inzetdagen van serologische en moleculaire testen Per

advertisement
Wijziging in inzetdagen van serologische en moleculaire testen
Per 1 januari 2014 zullen enkele wijzigingen doorgevoerd worden met betrekking tot de
inzetdagen van de verschillende serologische en moleculaire testen die wij aanbieden. Om
logistieke redenen hebben we besloten deze testen op vaste dagen (1x per week) uit te voeren; de
maximale doorlooptijd van deze testen is daarmee 7 dagen.
Bloed/serum/plasma- en faecesmonsters die op de inzetdag voor 10 uur binnen zijn, worden nog
dezelfde dag verwerkt. Biopten of swabs van (verdachte) sarcoïden moeten op donderdag voor 14
uur binnen zijn. Bij deze test is een voorbewerking nodig die een nacht duurt; de PCR wordt dan
op vrijdag uitgevoerd.
Hieronder vindt u het schema:
Maandag
Toxoplasma1
Haemoplasma2
Babesia-complex2
Ehrlichia-complex2
(antistoffen)
(antigeen)
(antigeen)
RA1 (antistoffen)
(antigeen)
ANA1 (antistoffen)
Dinsdag
Babesia canis1
Ehrlichia canis1
Woensdag
AST1
Confirmatie FeLV1
Confirmatie FIV1
(antistoffen)
(antigeen)
(antistoffen)
(antistoffen)
(antistoffen)
Donderdag
Borrelia1
Leptospira1
(antistoffen)
BPV3
(antistoffen)
Vrijdag
1
(antigeen)
serum, plasma; 2 EDTA bloed;
Tritrichomonas4
3
(antigeen)
biopt/swab; 4 faeces
Download