Workshop Competentie gericht onderwijs in het VMBO en MBO

advertisement
Workshop Competentie gericht
onderwijs in het VMBO en MBO
Welkom
Fundeon:
Dirk Koele
Adviseur Opleidingsbeleid
Inhoud van deze Workshop
1. Ervaringen Competentie gericht leren in
mbo
2. Werkplekken structuur door ontwikkelen
naar competentie gericht leren.
3. Het veranderen van de taak en
competenties van de docent.
4. Hoe communiceren we met de
leermeesters in de bedrijven.
Competentie gericht opleiden in
MBO
• In opdracht van ministerie
• Nu enige tijd bezig met ontwikkeling en
invoering
• Uitstel experimenteerfase van 2008 tot 2010
Ervaringen competentie gericht
onderwijs MBO
• Opdracht
• Schrijf 2 positieve dingen over competentie
gericht onderwijs op een post- it blaadje.
• Schrijf 2 negatieve op een ander blaadje.
Ervaringen
• Het begint te werken op sommige plaatsen.
•
•
•
•
•
Tempo differentiatie
Leerlingen meer zelfstandig
Leerlingen plannen beter
Leerlingen werken meer samen
Leerlingen gemotiveerder
Ervaringen
• Betere aansluiting theorie praktijk vooral in
de bol opleidingen.
• Praktijk is sturend.
Niet alles is positief
•
•
•
•
•
•
Veel negatieve media aandacht.
Leerlingen worden te vrij gelaten.
Leerlingen moeten zelf veel uitzoeken.
Leerlingen zijn te veel vrij.
Leerlingen krijgen te weinig begeleiding.
Leerlingen krijgen geen klassikale uitleg
meer
• Waarom moet het nu anders. Men heeft
geen zin in verandering
Wat kan beter
• Meer inzet op begeleiding, het is geen
bezuinigingsmaatregel.
• Klassikaal of in groepen workshops.
• Leerlingen begeleiden tijdens zelfstandig werken.
• Leerlingen elkaar laten helpen, voortgezet helpt
primair. Dit past ook goed in kader van de
beroepstaak werkorganisatie.
• Niet te snel willen veranderen.
• Geen oude schoenen weggooien voor je goede
nieuwe hebt.
Competentie gericht onderwijs op het
VMBO
VMBO is voorbereidend onderwijs op competentie
gericht onderwijs op het MBO overdracht en
communicatie wordt daarin steeds belangrijker.
SLO heeft een concept ontwikkeld waarmee
competentie gericht leren op het VMBO vorm
gegeven kan worden.
Uitgangspunten competentiegericht
leren in het VMBO
• Hele taak benadering
• Samenhang tussen kennis, vaardigheden,
houdingen en persoonlijkheidsontwikkeling
• Integratie eindtermen uit beroepsgerichte
en algemene vakken.
• Leren in realistische situaties
Uitgangspunten competentiegericht
leren in het VMBO
• De leerlingen leren actief
• Uiteenlopende werkvormen, zowel
individueel als in groepen.
• De leerlingen organiseren zelf, met
begeleiding van de docent het leerproces.
Dat betekent dat:
- de leerling zelf het tempo en de inhoud bepaalt;
- de leerling zelf zijn leerresultaten bijhoudt.
• Het aanbod van leerstof staat in dienst van
de ontwikkeling van de competentie.
Werkplekken structuur ontwikkelen
naar competentie gericht
• Wat doen we al in de werkplekken structuur:
• Geen klassikaal onderwijs meer.
• Zelfstandig opdrachten uitvoeren.
• Een leerling voor planning en voortgang bewaking.
• De ene leerling helpt de ander.
• Enz.
Werkplekken structuur door
ontwikkelen naar competentie gericht
• Wat doen we nog niet in de werkplekken structuur:
• Een persoonlijk opleidingsplan POP
• 6 wekelijks pop- gesprekken verantwoording
voortgang.
• Leerling heeft eigen planning deze wordt bewaakt
in de pop gesprekken
• Lesrooster vakken integreren.
• workshops plannen.
• Afstemming tussen binnen- en buiten schools
leren.
• De leerling zelf de opdracht laten bedenken of
ontwerpen in afstemming met de omgeving.
Overzicht van de proefscholen
• Burgemeester Harmsmaschool (Gorredijk),
afdeling Techniek Breed,
• Johan de Witt College (Den Haag), afdeling
Techniek Breed,
• Hooghuis Lyceum (Oss), afdeling Verzorging,
• Calvijn College (Krabbendijke), afdeling
Bouwtechniek,
• Oranje Nassau College (Zoetermeer), sector Zorg &
Welzijn.
• AOC-Oost (Enschede), sector Groen,
Wat veranderd competentie gericht
onderwijs voor de docenten
• De rol van de begeleider is binnen en buiten
het leerproces mentor en personal coach.
• verschillende rollen faciliteert de leerling op
het gebied van leren, reflecteren, zoeken
van oplossingen, positief stimuleren van
gedrag.
Wat veranderd competentie gericht
onderwijs voor de docenten.
Opdracht
• Welke competenties denkt u als docent
nodig te hebben.
• Beoordeel uw eigen competenties in uw
taak als docent.
Dvd Leermeester
Door meesterschap naar vakmanschap
Klik hier om de DVD te starten
Competentie gericht onderwijs in het
VMBO en MBO
Vragen?
Einde
Meer informatie kunt u vinden op de website www. SLO.nl
Download