De overheid in een open maatschappij Vertrouwen: in elkaar (hoe

advertisement
De overheid in een open maatschappij
Vertrouwen: in elkaar (hoe staat u daarin?) en in de overheid
65% heeft zonder meer vertrouwen
10% vertrouwt niet (is boos)
Rest: is op zoek naar informatie die vertrouwen mogelijk maakt.
Op deze samenleving valt te bouwen.
Twee vragen:
Vraag 1:
In hoeverre is de overheid in de afgelopen decennia veranderd?
Vraag 2:
In hoeverre is de burger veranderd?
Overheid:
 Middelpuntvliedend: Europa en gemeenten
 Massieve wijziging van beleid: sociale zekerheid, zorg, onderwijs etc.
 Wijze van beleid maken en beslissen: weinig ontwikkeling (tot nu in Europees verband)
Burger:
Wat betreft hun welbevinden: niet veel: mensen blijven mensen, met hun unieke psychologie
Wel wat betreft autoriteit: autoriteit wordt afgewezen: gezag telt meer en meer, dus intrinsieke
waarden
Wil goede en betrouwbare informatie
Besmetting: "commercieel belang"; "politiek belang"
De burger niet voor de gek houden: Open en bloot is ook gewoon transparant
Illustratie: "Onder de Nederlandse bevolking bestaat breed draagvlak voor het kabinetsbeleid over de
invoering van minimumstraffen en strenger straffen bij geweld tegen politie…" De onderzoekers
stellen in NRC: onjuist, dat kan het kabinet niet op ons rapport baseren. (64 media gingen mee..,
commentaar burger: "Maar dit is wel veel gevaarlijker. Bij een staatssecretaris die de waarheid zo’n
geweld aandoet, is onze rechtsstaat niet in goede handen."
Niet manipuleren van kennis en informatie! Het komt altijd uit (zie inval in Irak)
Stelling Mark Rutten: Openheid, eerlijkheid en duidelijkheid verdient steun:
van dag tot dag van dossier tot dossier
WOB: te veel een instrument om informatie niet naar buiten te brengen: hoe gaat u om met
overheidsinformatie?
Gebruik de WOB niet: maak gewoon openbaar, tenzij er echt een reëel belang is
Uitgangspunt moet zijn: alle informatie van de overheid moet openbaar zijn
Eigen verantwoordelijkheid van iedere ambtenaar:
E
1 sta iedere ochtend voor de spiegel en vraag u af: waarvoor doe ik dit (de minister of voor alle
Nederlanders?) Wees oprecht.
E
2 Weiger mee te werken aan verhullen of verdoezelen of verdraaien van informatie. Het gebeurt,
maar doe nooit mee!
En als u hiermee problemen ondervindt: ik heb een luisterend oor.
Mark Rutten zegt: "Openheid, eerlijkheid en duidelijkheid"
Ik zal hem daarbij van harte ondersteunen
Download