Inspiratiesessie privacy in het sociale domein

advertisement
Inspiratiesessie privacy in het
sociale domein
Welkom namens:
Dagvoorzitter: Philip de Roos Zorggroep Katwijk
Agenda:
•
•
•
•
•
•
Opening Wethouder I.G. Mostert
Introductie Philip de Roos
Presentatie Jolanda van Boven
Vragensessie
Afsluiting
Netwerken en Lunch
Burger / cliënt centraal
Inzage in eigen (medische) gegevens/dossier!
Kan nu al in Katwijk met Mijngezondheid.net
Burger / cliënt in het sociale netwerk
Sociaal netwerk
Medisch en maatschappelijk domein
Medisch netwerk
Sociaal netwerk
Medisch (cure) en sociaal maatschappelijk (care)
Sociaal netwerk
We moet kunnen overleggen met én over de burger / cliënt
Sociaal netwerk
Praktijkvraagstukken rondom het delen van cliëntinformatie
• De beperkingen in eigen regie voeren van de cliënt
vb. over (juiste) informatieoverdracht naar betrokkenen bij cliënt/traject.
• Moeten er standaard partners zijn waarmee je informatie deelt? Ook als
het voor de beantwoording van de hulpvraag cliënt nu niet nodig is.
• Wat als een cliënt geen toestemming geeft en informatie uitwisseling
toch nodig is ?
Bijvoorbeeld in het kader van integrale beeldvorming om tot juiste analyse/
conclusies te komen en dus passende aanpak. Gebrek aan integrale beeldvorming
komt nu uit vele rapporten na incidenten naar voren als kritiek punt.
• Voorbereiding 1 gezin 1 plan
We hebben afgesproken dat we niet meer praten over, maar praten met. Toch wil
je een 1 gezin 1 plan overleg graag met een aantal deelnemers voor bespreken
om de kaders van het overleg en de insteek af te stemmen
Jolanda van Boven, gezondheidsjuriste en directeur van juridisch adviesbureau Van Boven.
VRAGEN?
Download