@Leolucassen Het DNA van Amsterdam: migratie in de spiegel van

advertisement
Het DNA van Amsterdam: migratie in de spiegel
van de tijd
@Leolucassen
Amsterdamlezing, 7 maart 2017,
UvA
Herkomst nieuwe Amsterdammers 2012
KOMST EN VERTREK UIT HET
BUITENLAND, AMSTERDAM 2014
Duitse Hannekemaaiers
Seizoensarbeid in
Europa
(1600-1900)
Oost Indisch Huis Hoogstraat
Amsterdam
AMSTERDAMSE ADMIRALITEIT, 1659
•‘…..dat de oorlog te
water uyt dese landen
voor een groot gedeelte
met uytheemsch
bootsvolck gevoert
[werd]
Migratie rondom
de Noorzee
(1600-1800)
Portuguese synagoge (1671-1675)
ASHKENAZIM
Johanna le
Maire
(Zuidelijke
Nederlanden)
HERKOMST MIGRANTEN IN HOLLAND
(1600-1800)
Herkomst
Platteland Holland
Rest Republiek
Buitenlands
-Vluchtelingen
- Arbeidsmigranten
Totaal
Aaantal
200.000
400.000
600.000
150.000
450.000
1.200.000
Elsje Christiaens (1664)
(Rembrandt)
% IN HET BUITENLAND GEBOREN
(1600-2017)
1600
1700
1800
2017
Amsterdam
40%
25%
24%
30%
Leiden
55%
10%
8%
9%
Den Haag
24%
10%
14%
?
Dordrecht
30%
15%
11%
?
Rotterdam
24%
9%
12%
23%
AANDEEL IN HET BUITENLAND
GEBORENEN (1600-2014)
12
10
8
6
4
2
0
1600
1650
1700
Duitsland
1750
1800
Rest Europa
1850
Koloniaal
1900
1930
Rest van de wereld
1980
2014
‘Goede’ migranten toen
‘Slechte’ migranten nu
‘Goede’ migranten nu
‘Slechte’ migranten toen
Verschillen toen en nu
-- Stedelijke sterfte
-- Globalere herkomst
-- Verzorgingsstaat
-- Dekolonisatie
-- Mensenrechten-regime
-- Democratie
Download