Stichting LOS zoekt een nieuwe medewerk(st)er voor 24u per week

advertisement
Stichting LOS zoekt een nieuwe medewerk(st)er voor 24u per week, voorlopig voor een jaar
Stichting LOS is het netwerk van de hulpverlening aan migranten zonder verblijfsvergunning. Wij
faciliteren uitwisseling en samenwerking tussen hulporganisaties. We doen onderzoek om signalen
die we ontvangen te onderbouwen. We lobbyen voor verbetering van de leefomstandigheden van
migranten zonder verblijfsvergunning.
Bij Stichting LOS is ook gevestigd het Meldpunt Vreemdelingendetentie, waarnaar migranten die
vastzitten in vreemdelingendetentie gratis kunnen bellen als ze signalen willen doorgeven vanuit
detentie. Het Meldpunt ondersteunt klachten en doet (samen met andere partijen) onderzoek.
De werkzaamheden van de nieuwe medewerk(st)er zullen omvatten:
Leiden van het Meldpunt Vreemdelingendetentie:
- begeleiden van stagiaires
- bekendmaken van het Meldpunt
- schrijven van rapportages
- signaleren van nieuwe ontwikkelingen
- uitvoeren van onderzoek in samenwerking met andere organisaties
- lobby voor betere omstandigheden
Initieren van een onderzoeksproject voor langdurig verblijvende ongedocumenteerden
- inventarisatie van de problematiek binnen ons netwerk
- analyse van de belangrijkste groepen en hun leefsituatie
- coordineren publieksrapportage
- voorbereiden vervolgprojecten in samenwerking met netwerk
Voor deze werkzaamheden vragen we een medewerker met de volgende kwaliteiten en ervaringen:
- HBO/ academisch werk- en denkniveau
- bekendheid met de doelgroep
- in staat om een onderzoeksproject te coördineren en te sturen
- aantoonbare ervaring met begeleiding van stagiair(es) of vrijwilligers
- aantoonbare ervaring met schrijven van (onderzoeks)rapportages
- netwerker
Salaris volgt schaal 8 CAO welzijn. Meer informatie over de functie kunt u krijgen bij Stichting LOS,
Rian Ederveen of Ariette Reijersen, 010 747 0156. sollicitaties per mail graag voor 5 oktober naar:
[email protected]
Download