voorstel – platte tekst – zonder lay-out

advertisement
Meldpunt Discriminatie Stad Gent
Het Meldpunt Discriminatie Gent is er voor personen die menen het slachtoffer te zijn
van een ongelijke behandeling. Indien het Meldpunt Discriminatie stappen
onderneemt, dan is dit enkel met uw toestemming.
Gegevens melder
naam:
…………………………………………………
voornaam:
…………………………………………………
straat & nummer:
…………………………………………………
postcode & stad:
…………………………………………………
organisatie:
…………………………………………………
tel/GSM:
…………………………………………………
e-mail:
…………………………………………………
u wenst anoniem te blijven
ja / nee
wij mogen u contacteren
ja / nee
Gegevens slachtoffer(s) – indien u niet zelf het slachtoffer bent
naam:
…………………………………………………
voornaam:
…………………………………………………
straat & nummer:
…………………………………………………
postcode & stad:
…………………………………………………
organisatie:
…………………………………………………
tel/GSM:
…………………………………………………
e-mail:
…………………………………………………
slachtoffer wenst anoniem te blijven
ja / nee
Omschrijving voorval
…………………………………………………
wat:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
waar:
…………………………………………………
wanneer:
…………………………………………………
betrokkenen:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Te bezorgen via:
 Mail: [email protected]

Post: (noteer op de omslag “persoonlijk”)
Meldpunt Discriminatie Gent
p.a. Stadhuis, Botermarkt 1 - 9000 Gent
Telefoon: 09 268 21 68
Bezoek: enkel na afspraak
Download