Pb 12-10 Discriminatie Meldpunt Groningen

advertisement
PERSBERICHT
12 oktober 2016
Melden is belangrijk om discriminatie te stoppen
Het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) doet jaarlijks verslag aan de gemeente Delfzijl over
discriminatie in de gemeente. Uit het verslag blijkt dat de meldingsbereidheid van inwoners in de
gemeente niet op peil is. Dat betekent dat veel inwoners afzien van het melden van discriminatie.
Wethouder Meindert Joostens: "Als een inwoner zich gediscrimineerd voelt, is het verstandig dat door
te geven aan het DMG. Om discriminatie te stoppen is melden belangrijk. Daarbij willen we als
gemeente weten wat er speelt onder onze inwoners. We willen een goed beeld krijgen van de totale
omvang van discriminatie in de gemeente om die te voorkomen en bestrijden.
Aantal meldingen over discriminatie
In 2015 zijn er bij het meldpunt zes meldingen over discriminatie gedaan in de gemeente Delfzijl,
waarvan vier op grond van ras. Daar zaten geen meldingen bij tot antisemitisme of moslimdiscriminatie. Toch is het aantal meldingen ten opzichte van 2014 licht gestegen. Dit kan erop duiden
dat de meldingsbereidheid toeneemt.
Melden van een klacht
In de provincie Groningen is er één meldpunt voor alle gemeenten; het Discriminatie Meldpunt
Groningen (DMG). Het DMG registreert en behandelt klachten over discriminatie.
Het melden van een discriminatieklacht is zowel telefonisch als schriftelijk mogelijk. Telefonisch via
(050) 54 98 702, schriftelijk: DMG, postbus 1622, 9701 BP Groningen. Het is ook mogelijk een klacht
door te geven via www.discriminatiemeldpunt.nl.
Einde persbericht
Meer informatie is verkrijgbaar via team communicatie gemeente Delfzijl, telefoonnummer (0596) 63
93 28, e-mail: [email protected]
Download