Diversiteit

advertisement
Diversiteit
12 december 2007
een workshop van drie kwartier bij het ondertekenen van
Rotterdamse Werkafspraken Stages
door RADAR, Carla Lepelaars (locatiemanager RADAR RotterdamRijnmond)
Drie kwartier…proeven van vanalles
Link met stagezoekers
Diversiteit: algemene inleiding
Illustratie: wel/geen discr
Illustratie: ‘eerste indrukken’
(meerkeuzevragen)
Ideeen:
-PIT
-WoD
-Umtapo
“Diversiteit”
• Van grot naar globe
– Inschatten van situaties van levensbelang
– De menselijke geest herkent graag patronen
– Verschillen worden weggemoffeld
– Verschillen worden met achterdocht bekeken
Stagezoekers maken allemaal
eerste indrukken…
• Hoe maak je een goede eerste indruk?
• Weet je wat de ander als ‘goed’ zal ervaren?
• Wat als je het gevoel hebt bij binnenkomst al ingedeeld
te worden bij een groep waar negatieve ideeen over
bestaan?
• Kun je vooroordelen voor zijn?
• Ga je je gedragen naar andermans verwachtingen? Juist
niet? I.i.g: andermans verwachtingen al gauw leidend
• Hoe zit het met je identiteit als die tegen je werkt? Kun je
die afleggen? Wil je dat dan?
• ‘Gevallen’ en ‘gevoelens’ van discriminatie
Meerkeuze ? (1)
Een jongen van Marokkaanse komaf, 18
jaar, ziet er jonger uit, leren jack,
bontkraag, gaat stappen. Ondanks zijn
ID wordt hij niet binnengelaten; ‘met ID
wordt veel gefraudeerd’. Is dit:
a. discriminatie
b. vermoeden van discriminatie
c. geen discriminatie
d. weet niet/geen mening
Meerkeuze ? (2)
•
Zelfde jongen zoekt stageplaats. Hij loopt
binnen bij een opticien en vraagt een
verkoopster daar of hij stage zou kunnen
lopen daar. De vrouw raakt in lichte
paniek en zegt: ‘nee wij hebben nooit
stageplaatsen’. Is dit:
a. discriminatie
b. vermoeden van discriminatie
c. geen discriminatie
Vaststellen wel/geen discr niet
altijd het belangrijkste of
interessantste
• Relevanter: weet uitsmijter/opticien heel zeker dat hij
geen goede klant/werkkracht is misgelopen?
• Wat voor conclusies trekt jongen? Gaat hij het
rechtzetten? Gaat hij iedereen die hij kent vertellen dat
hij is gediscrimineerd?
• Wat betekent het voor club/winkel als ze klanten/talent
over het hoofd zien? Wat betekent het voor ze als het
beeld bestaat dat ze mensen uitsluiten?
• Voorzichtig omgaan met eerste indrukken: niet
ontkennen, wel expres ogen openhouden voor extra info
“ontmoeten” = “ontstempelen, de wereld achter het etiket
ontdekken”
Omgaan met diversiteit
• World of Difference
(van CIDI, SPIOR, COC, RADAR voor scholieren over relatie tussen
identiteit, discriminatie, diversiteit)
• Zuid-Afrikaanse empowerment ervaringen: hoe
houd je jezelf staande in een wereld waar niet alle deuren altijd wagenwijd
voor je openstaan??
• Promotieteams Intercultureel Talent: voorbeeld ROC
Tilburg. Jongeren nemen het initiatief in positieve beeldvorming
Download