Gelijke kansen. Voor iedereen.

advertisement
Gelijke kansen.
Voor iedereen.
Elke flexmedewerker verdient gelijke kansen op het vinden én behouden van een leuke baan.
Want werk creëert waarde voor iedereen. Start People gelooft in een gelijke behandeling
van iedereen en we spannen ons in voor een divers personeelsbeleid. Wij zijn ervan overtuigd
dat dit alleen maar voordelen biedt. Het streven naar diversiteit en het vermijden van
dis­criminatie hebben wij hoog in het vaandel staan. Aan deze overtuiging houden wij ons
strikt vast bij het werven en selecteren van kandidaten.
startpeople.nl
Waarom vindt Start People het vermijden van
discriminatie zo belangrijk?
Mensen die worden gediscrimineerd, kunnen zich
aan­­getast voelen in hun menselijke waardigheid.
Op het werk kan ongelijke behandeling bovendien
leiden tot slechte prestaties. Zelfs tot ziekteverzuim
en het uitvallen van medewerkers.
Discriminatie: vaak speelt onwetendheid een rol
In veel gevallen vindt discriminatie onbewust plaats.
Het komt voor dat medewerkers van Start People dit
signaleren tijdens het uitvoeren van hun werkzaam­
heden. Bijvoorbeeld wanneer zij een vacature ontvangen
waarin een leeftijdsgrens wordt aangegeven of als er
specifiek wordt gevraagd om een man of een vrouw.
Of wanneer het contract van een flexmedewerker niet
wordt verlengd: bijvoorbeeld omdat het gaat om een
vrouw die zwanger is. In zulke gevallen zullen wij onze
opdracht­gevers informeren over wat wel en wat niet is
toegestaan. Daarbij leggen we uit dat wij kandidaten
altijd op basis van hun competenties selecteren en zo
de ideale match maken.
Wat mag bijvoorbeeld niet?
Het is wettelijk verboden en het kan zelfs
strafbaar zijn sollici­tanten en medewerkers
anders te behandelen op een of meer van de
volgende gronden:
Leeftijd
Geslacht
Seksuele
gerichtheid
Politieke
overtuiging
Ras en
huidskleur
Nationaliteit
en afkomst
Burgerlijke
staat
Handicap of
chronische ziekte
Geloof en
levens­
overtuiging
Soort contract
(vast of tijdelijk)
Arbeidsduur
(fulltime of
parttime werk)
De voordelen van meer diversiteit
• Meer
creativiteit en innovatie
Het creatief en innoverend vermogen van een
organisatie neemt toe. Diversiteit onder de
medewerkers leidt tot verschillende visies en
verrassende inzichten. Dit levert de organisatie
voordelen op.
• Groeiende
loyaliteit op de werkvloer
Door élke medewerker oprecht te accepteren
nemen het wederzijdse respect en de sfeer en
loyaliteit op de werkvloer toe.
• Een
groter inlevingsvermogen
Binnen een organisatie met een divers
per­soneels­bestand ont­wikkelen álle mede­
werkers de vaardigheid om zich beter in te
leven in collega’s en in klanten.
• Betere
bedrijfsresultaten
Leden van een team dat zich kenmerkt door
een grote diversiteit kunnen vaak helpen bij
het aanboren van nieuwe markten en het leggen
van contact met (nieuwe) klanten die op een
andere manier benaderd willen worden. Zo
creëert u nieuwe kansen en kunt u de bedrijfs­
resultaten verbeteren.
Nee tegen discriminatie, ja voor diversiteit
Discriminatie is niet alleen verboden, maar levert in
de praktijk ook alleen maar nadelen op. Wij zeggen
nee tegen discriminatie en ja voor diversiteit. Een divers
personeelsbestand draagt bij aan meer creativiteit en
innovatiekracht, en leidt tot betere (bedrijfs)resultaten.
Meer diversiteit be­tekent in de praktijk méér verschillen
op de werkvloer in onder meer nationaliteit, seksuele
gerichtheid, geslacht, leeftijd en geloofs­overtuiging.
En in werk­ervaring, competenties, kennis en culturele
achtergrond. Het houdt ook in dat mensen met een
arbeidsbeperking of (chronische) aandoening niet aan
de zijlijn staan, maar volop meedoen. Gelijke kansen
voor iedereen.
Heeft u vragen over discriminatie?
Wij geven u graag uitleg. Neem contact op met uw contactpersoon
op de vestiging.
startpeople.nl
Download