Verre werelddelen Portugezen naar Azie (specerijen)

advertisement
Geschiedenis­Kolonisatie 5.2 De Europese expansie kenmerkend aspect:​
Het begin van de Europese overzeese expansie Verre werelddelen
1494 ​
Paus Alexander VI ​
verdeelt de wereld in tweeën (​
Tordesillas​
) : Lijn door de Atlantische oceaan Westen Oosten Spanje Portugal Wat bekend was voor de Europeanen: ● Midden Oosten ● Noordkust Afrika ● Stukje westkust Afrika Er waren veel verhalen over de onbekende gebieden Voorheen bestond alleen de zijde route over land eu→China ↳
duur →tussenhandel Ze wilden naar het Oosten voor specerijen zoals: ● peper ● kruidnagel ● nootmuskaat ● kaneel ● foelie De specerijen werden gebruikt als: smaakmaker+medisch+conserveermiddel Tot ​
1453 ​
koopwaar via Constantinopel ↳
ingenomen door Turken → Handel droogt op. Door tussenhandel + conflicten Arabieren/Turken = goedkoper zelf over zee halen Portugezen naar Azie (specerijen)
Hendrik​
zoon van de Portugese koning financiert ↳
Portugezen zijn de eersten die ver buiten Europa varen Ook was er een zeevaardersschool, ze leerden hier: ● navigatie ● astronomie ● cartografie Door deze kaarten kwamen de Portugezen steeds verder ↳
handelsposten aan de West­Afrikaanse kust 1488 ​
Bartholomeo Diaz ​
rondt kaap de goede hoop 1498​
​
Vasco da Gama ​
India 1510 ​
Portugezen bereiken Molukken Spanjaarden naar Amerika (goud)
1492 ​
Columbus​
ontdekt Amerika (denkt India) ↳
​
Amerigo Vespucci ​
verkent de Amerikaanse kust uitgebreid 1507 ​
Amerika wordt vernoemd naar Amerigo De Spaanse veroveraars (conquistadores) veroveren Midden­Europa 1519 ​
Hernando Cortes​
verovert Mexico van de Azteken 1530 ​
Francisco Pizarro​
verovert Peru van de Inca’s Andere Europeanen op weg
de Portugezen en de Spanjaarden gebruiken geweld om ‘hun’ zeeroutes te beschermen. ↳
Nederlanders+Britten gaan opzoek naar alternatieven routes via noorden. ↳
­(​
1596­1597​
)​
Willem Barentsz ​
overwintert op Nova Zembla. ­ (​
1596­1597​
) ​
Cornelis Houtman​
bereikt via het zuiden Java Columbus
Christoffel Columbus (1451­1506) wilde geld van de Portugese koning voor een zeereis. Toen dit niet lukte probeerde hij het bij de Spaanse koning. Na dreiging over de Britten en Fransen lukte dit. 6.1 Een wereldeconomie kenmerkend aspect:​
de ontwikkeling van handelskapitalisme en wereldeconomie de ‘ontdekking’ van Indië
door spionage bij de Portugezen wisten de Nederlanders enig zins de route. 1595​
begint de reis naar Indië na 14 maanden bereiken ze Java 1597 ​
terug in Amsterdam ↳ Zeeweg naar Azie was gevonden VOC
Tot ​
1602 ​
was er moordende concurrentie ↳
​
1602​
Staten Generaal stelt voor ​
VOC​
(Oost­Indische compagnie) op te richten VOC kreeg bevoegdheden: ● Andere Nederlanders mochten er niet handeldrijven ● verdragen sluiten met vorsten ● soldaten in dienst nemen ● forten bouwen ● oorlog voeren ● besturen over gebieden bestuur VOC: Heren XVII Amsterdam 8 Rotterdam 1 Zeeland 4 Hooren 1 Delft 1 Enkhuizen 1 Staten Generaal 1 VOC was een​
multinational​
die typerend was voor het opkomend ​
handelskapitalisme. Een deel van de winst werd geïnvesteerd in de onderneming Startkapitaal = uitgifte aandelen In Azie stelden ze een ​
gouverneur­generaal​
aan als hoogste bestuurder Batavia en Banda
1618​
​
Jan Pieterszoon Coen​
kreeg de opdracht een hoofdkwartier voor Zuid­Oost Indie sinds ​
1610​
had De VOC een kleine vestiging bij Jakarta ↳
Vorst probeert samen met de Britten Nederland te verdrijven. ↳
Coen brandt Jakarta plat en sticht Batavia = verzamelplek schepen De Molukken hielden zich niet aan de afspraken met de VOC ↳
1621​
​
Coen valt Banda­eilanden aan en vermoord bevolking= slaven nemen plaats in Het handelsnetwerk van de VOC
De VOC bouwde in Azie een handelsnetwerk op met factorijen en handelsposten ↳
handel tussen de verschillende delen van Azie De meeste winst kwam van de peper en fijne specerijen. Ook brachten ze textiel en kaneel. In de 18e eeuw werden ook koffie en thee belangrijk. China → Thee Arabie + Java→ Koffie VOC werkt met toestemming van Aziatische vorsten ook stichten ze een kolonie bij kaap de goede hoop In de 18e eeuw werd de VOC overkoepeld door de Britse East Indie Company =thee West-Indie
Er bestond een ​
wereldeconomie ​
in de ​
tijd van regenten en vorsten Ook in Amerika en aan de Afrikaanse westkust werden de Europeanen steeds actiever. Afrika= handelsposten Amerika = koloniën Spanje en Portugal Engelse+Franse stichten kolonies in N­Amerika+ Caribisch gebied West Indië = Amerika 1621​
​
W​
est​
I​
ndische ​
C​
ompagnie wordt opgericht ↳
vooral bezig met de kaapvaart ↳
​
1628​
Zilvervloot verovering ​
Piet Hein WIC: ● handelsposten West Afrika ● Kolonies in Brazilië en Noord­Amerika (nieuw Amsterdam) ● behield alleen zes Antilliaanse eilanden en Suriname ● Nooit erg winstgevend door Europese concurrentie Cornelia van Nijenroode
Op de handelsposten woonden vrijwel geen vrouwen. Ook de vader van ​
Cornelia ​
deed dit. Na de dood van haar vader werd ze naar Batavia meegenomen. Ze trouwde met Pieter Cnoll. ​
Na zijn dood erfde zij het fortuin, ze trouwde daarna met een Britse jurist die alleen maar haar geld wilde. 7.4 Kolonisatie en slavernij kenmerkend aspect​
: uitbreiding van de Europese overheersing met plantageslavernij en het abolitionisme. Slaven uit Afrika
Bartolome de las Casas ​
zet zich vanaf ​
1514​
in tegen slavernij van indianen ↳
​
1542 ​
Karel V verbiedt de slavernij van indianen ↳
Portugezen en Spanjaarden halen hun slaven nu uit Afrika ↳
​
Trans­Atlantische slavenhandel​
komt op gang 350 jaar maakten 11 miljoen slaven gedwongen de oversteek (60% in de 18e eeuw) De plantages lagen in het Caribische gebied en Zuid­ en Noord Amerika (vanaf 1660). Nederland verscheepte 550.000 slaven naar onder meer Suriname Opkopers en kapiteins
Sinds de 11e eeuw gingen er miljoenen slaven naar de Arabische wereld Er waren krijgsgevangenen en misdadigers of geroofd De zeereis duurde +­ twee maanden, 14 procent overleed Slavenarbeid
Een deel ging naar de grote plantages, de rest werd geveild. De plantages produceerde voor de Europese markt (suiker,tabak,koffie,katoen) Slaven waren eigendom, merk van plantage werd in huid gebrand+ nieuwe naam Sommige wisten te vluchten= bosnegers zoals marrons Nederland doet mee
Na ​
1630 ​
(verovering Brazilië) ging ook Nederland meedoen met de slavenhandel Hiervoor waren de Nederlanders tegen slavenhandel: 1623​
‘christenen bedrijven geen mensenhandel.’ ↳
tekort aan arbeiders → ​
1637 ​
alsnog aan slavenhandel meedoen slavernij werd goed gepraat door het verhaal van Noah die zijn zoon verloekte ↳
Afrikanen = nakomelingen van Cham Abolitionisme
vanaf 18e eeuw ontstaat ​
abolitionisme​
= tegen slavernij ↳
geïnspireerd door christendom en verlichting Adam Smith: ​
slavernij economisch ongunstig ↳
mensen worden door loon geprikkeld niet door dwang vooral in Engeland was de stroming populair 1787 ​
oprichting ​
Society for the Abolition of the Slave Trade Om aanhangers te winnen: Am I not a man and a brother? ● 1807​
verbod slavenhandel Engeland ● 1833​
verbod slavernij Engeland Slavernij in de VS
toevoer van slaven in ​
1808​
verboden ↳
aantal slaven breiden zich toch uit ↳
slaven werden gefokt → vruchtbare vrouwen waren veel waard in het noorden was de slavernij al verboden ↳
abolitionisten eisen afschaffing zuiden ↳
Uncle Tom’s Camin enorm succes ↳
1860​
​
Abraham Lincoln president = tegen slavernij ↳
Amerikaanse burgeroorlog ​
1861​
→ afschaffing slavernij ​
1865 Suriname en de Nederlandse Antillen
1814 ​
slavenhandel verboden Nederland 1 juli 1863 ​
afschaffing slavernij Nederland nog 10 jaar in loondienst 1873­1893​
Hindoestaanse contractarbeiders 1893­1903​
Javaanse contractarbeiders 1975 ​
onafhankelijkheid Suriname Surinaamse opbouw bevolking anno 2015: ● Indianen ● Hindoestanen ● Javanen ● Nederlanders ● Geolen = vrije slaven ● Marrons/bosnegers = gevlucht tijdens slavernij ● Chinezen Equiano
Olaudah Equiano ​
overleeft zeereis en schrijft later zijn autobiografie. Hij vertelt over de zeereis,geboorteland,ontvoering,omzwervingen als slaaf. Hij reisde met zijn Britse meester mee naar Londen. Hier leerde hij lezen en schrijven. Omdat hij mocht werken in Londen kon hij zich in ​
1766 vrijkopen. Zijn autobiografie werd een bestseller en een impuls voor het abolitionisme. Historici denken dat hij ook in de Vs geboren zou kunnen zijn. 8.6 Het moderne imperialisme kenmerkend aspect: ​
Het moderne imperialisme en de industrialisatie De wedloop om Afrika
tot 19e eeuw alleen forten en handelsplaatsen in Afrika door Europeanen ↳
+­​
1870​
gebied nog onbekend → ​
modern imperialisme ​
veranderde dat ↳
wedloop om onbekende gebieden in bezit te nemen 1884 ­1885​
Bismarck roept Europa + VS bijeen om afspraken te maken ↳
conferentie Berlijn: België kreeg Congo de rest verdeeld in ​
invloedssferen​
= mag koloniseren ↳
in 20 jaar werd heel Afrika onderworpen 1902​
alleen Liberia en Ethiopië nog onafhankelijk Brits- en Nederlands Indië
Ook in Azië breidden Europeanen hun invloed uit. Engeland Nederland Brits Indië: India+Pakistan Nederlands Indië: Molukken, Java, delen Sumatra. In grote delen van de kolonie was nooit een Nederlander geweest ↳
​
Inheemse​
vorsten konden hun gang gaan zolang ze de Nederlanders niet stoorden Nederland was voornamelijk gedesinteresseerd in de koffie+ suiker 1830​
: Invoer cultuurstelsel: Inheemse vorsten zorgden ervoor dat boeren de afgesproken hoeveelheden verbouwden en deze voor vaste prijzen verkochten Na ​
1870​
stelsel afgeschaft → ondernemers alle ruimte ↳
liberalisering plantageeconomie ↳
Nederland prominente positie wereldmarkt voor tabak+rubber+aardolie ​
(industrialisatie) K​
oninklijke ​
B​
ataafse (/​
N​
ederlandse) ​
P​
etroleum ​
M​
aatschappij ↳
​
1907​
Nederlands­Britse Shell Nederlands bestuur wordt uitgebreid → alle eilanden volledig onderworpen Opbouw Indische samenleving: ● Nederlanders+Indo’s ● Inheemse bevolking ● handelaren: Chinezen+Arabieren 1873­1904 ​
Atjeh oorlog = ​
guerrillaoorlog KNIL ​
vecht in Atjeh = Molukse soldaten ↳
o.l.v. Van Heutz (g.g) → contraguerrilla De rest van Azië
Indochina : Birma+ Vietnam,Laos,Cambodja Maleisië China Frankrijk Chinese keizerrijk te sterk Britten 1842 ​
Engeland dwingt China tot opiumhandel door korte oorlog ↳
Britten halen opium uit Afghanistan → ruilen voor thee in China eind 19e eeuw dwongen ook Frankrijk,Duitsland, Rusland rechten af ↳
eigen havensteden+wijken+vloot+legerbasis+open markt + lage invoerrechten Japan industrialiseert snel → voorkomt kolonisatie door Europa ↳
onderwerpt zelf Korea en delen van China Oorzaken van het moderne imperialisme
● sterk nationalisme in Europa ● concurrentie tussen Europese mogendheden ● blank superioriteitsgevoel ○ helpen van onderontwikkelde volken (the white man’s burden) ● hebzucht ● industriële revolutie ● afzetmarkt ○ eind 19e eeuw India grootste afnemer textielindustrie Britten ○ levert alleen nog maar katoen, eigen nijverheid weg Stoomschepen, vuurwapens en medicijnen
koloniale expansie werd versterkt door de transportrevolutie ↳
1869​
​
opening Suezkanaal ↳
stoomschip+ (later) motorschip verdringen zeilschip transport over land door aanleggen spoor industrialisatie levert ook militair overwicht op ● snellere troepenverplaatsing door transportrevolutie ● wapenindustrie produceert betere wapens ontwikkeling medicijnen → teruglopen sterfte door ziekten Inheemse steun
succes van de Europeanen was ook te danken aan de inheemse volkeren. Leopold II
De ​
Belgische koning Leopold II ​
was jaloers op kolonisatie door Nederland ↳
Wil Congo → laat Stanley verdragen sluiten met stamhoofden ↳
hij krijgt Congo ​
1885​
→ perst Congo uit ↳
hij behandelde Congo heel slecht ↳
​
1908 ​
onder internationale druk moest hij het in orde brengen → Congo werd afgenomen 9.5 Verzet tegen het imperialisme kenmerkend aspect: ​
verzet tegen het West­Europees imperialisme Rust en orde
In de kolonie was er rust en orde, g.g. De jonge nam dan ook met gerust hart afscheid In de 20e eeuw groeide het gevoel van nationalisme ↳
nationalistische beweging ontstaat in Nederlands­ , Brits en Frans­Indië (Indochina) Aziatisch nationalisme
Het nationalisme werd opgewekt door het moderne imperialisme ↳
Europees bestuur en onderwijs tot in de verste uithoeken ↳
bevolking kwam in contact met westerse waarden: vrijheid, gelijkheid ↳
Deze waarden kregen zij als kolonie niet → opstandigheid ↳
opstandigheid + nationalisme → idee: alleen vrijheid wanneer er onafhankelijkheid is ↳
WOI geeft impuls aan nationalisme: vechten voor Europa→ belofte zelfbestuur ↳
WOI zorgt voor verzwakking Europa + Sovjet­Unie​
Lenin ​
roept koloniën tot opstand VS+Sovjet­Unie+Japan = opkomende mogendheden Japan levert blanke superioriteit een klap door Rusland in Oorlog te verslaan Amerikaanse president ​
Wilson​
= alle volkeren recht op zelfbeschikking 1919 ​
Brits­Indische bevolking krijgt meer rechten = niet genoeg voor nationalisten ↳
gewelddadige opstanden in Indië + geweldloos verzet Gandhi= ​
non­coöperatie ↳
​
1947​
Britse regering gaat in onderhandeling met Gandhi ↳
geeft India meer ​
autonomie ​
+ onafhankelijkheid Indonesië
1899​
van Deventer → ereschuld 1904​
ethische politiek ● onderwijs ● gezondheidszorg ● migratie ↳
verzet 1926​
gewapende opstand communisten op Java + Sumatra ↳
oprichting ​
PNI​
= opgericht door ​
Soekarno+Hatta Door hun opleiding →in aanraking gekomen met ​
racisme​
+ blank​
​
superioriteitsgevoel ​
PNI: ● alle Indonesiërs één volk ● onmiddellijke onafhankelijkheid ● non­coöperatie ● Soekarno trok enthousiaste menigtes 1933​
Ingreep Nederland → strenge censuur + leiders naar kampen 1942​
Japan verovert Indonesië Afrika
ten zuiden van de Sahara was er nog geen sprake van nationalisme ● Afrika is dun bevolkt ● De grenzen waren willekeurig getrokken ● Europeanen hadden hier nauwelijks onderwijs gebracht ● geen inheemse elite met de Europese ideeën in aanmerking gekomen Gandhi
Mohandas Gandhi ​
heeft rechten gestudeerd in Londen. In 1915 keerde hij terug naar India. ↳
leider van congrespartij = helft radicaal, helft gematigd Gandhi koos voor onafhankelijkheid afdwingen zonder geweld (niet voldoen aan je plichten) Gandhi wilde een modern India maar was zelf traditioneel hindoe. ↳
nationalisme werd een massabeweging, ↳
1947​
​
India onafhankelijk, kort daarna doodgeschoten, nog steeds inspiratiebron 10.1 Dekolonisatie kenmerkend aspect: ​
de dekolonisatie India en Pakistan
In Brits­Indië: ● haat tussen moslims en hindoes ● de Labourregering vond kolonie te duur ● VS dringt aan tot ​
dekolonisatie ↳
​
1949​
Brits­Indië wil van Brits Indië af ↳
​
1947 ​
verdeling Brits­Indie: Moslims Hindoeïstisch Pakistan, Bangladesh India ↳
Miljoenen mensen vluchten tijdens geweldsuitbarsting de grenzen over ↳
Britten de soevereiniteit over Indonesië en Vietnam
De machtspositie van Nederland+Frankrijk was verslechterd door de WOII en de antikoloniale houding van de VS en de SU ↳
​
1942 ​
Japan overmeesterd Zuidoost­Azië → koloniale bestuur valt weg ↳
17 augustus 1945​
​
capitulatie Japan→ ​
Soekarno​
roept onafhankelijk Republiek uit twee weken later roept ​
Ho Chi Minh​
de onafhankelijkheid uit in Vietnam ↳
Chaos in Indonesië diplomatiek overleg Nederland → mislukt ● onafhankelijk ● federatie ● unie van Nederland 1945­1946 ​
britten herstellen orde in Nederlands Indie ↳
1947​
​
Nederland verovert in twee ​
politionele acties​
delen van Java+Sumatra ↳
militair succes maar politieke afgang ↳
guerrillaoorlog + dwang VS en VN → ​
1949 ​
Nederland geeft Indonesië op ↳
26 december 1949​
​
soevereiniteitsoverdracht Frankrijk krijgt steun VS: want is tegen communisme (Ho Chi Minh) ↳
1950​
​
communisten krijgen steun → ​
1954 ​
Frankrijk verlaat Vietnam Afrika
1954​
­ ​
1962​
Frankrijk krijgt te maken met onafhankelijkheidsoorlog Algerije ↳
moeilijk: wonen 1 milj Franse kolonisten 1956​
Marokko+Tunesië onafhankelijk GB+B+FR geven zonder geweld hun kolonies af 1975​
Suriname onafhankelijk Einde van het westerse overwicht
Dekolonisatie maakt eind aan westerse ​
hegemonie​
(overwicht). Westerse wereld houdt wel invloed op ​
de derde wereld Ho Chi Minh
●
●
●
●
beschaafd bescheiden (leeft in jungle) communist oprichter communistische partij Vietnam 
Download