Afschaffing van de slavernij

advertisement
Geschiedeniswerkplaats – 2hv – 4.6
Afschaffing van de slavernij
Begrippen
Abolitionisme: beweging voor de afschaffing van slavenhandel en slavernij.
Emancipatie: streven naar gelijke rechten. Dus vrijmaking uit slavernij.
Grondwet: wet waarin staat hoe een land wordt geregeerd en wat de grondrechten zijn.
Grondrechten: belangrijkste rechten van burgers die in een grondwet staan.
Jaartallen
1787: Begin van de abolitionisten, protestbeweging tegen slavernij
1807: Verboden voor Britten om in slaven te handelen.
1833: Totaal verbod slavernij in heel Engeland
1852: Uitgave van de negerhut van Oom Tom, ging over uitbaten van slaven.
1861: Amerikaanse Burgeroorlog brak uit
1863: Slavernij werd in Nederland afgeschaft
1865: Slavernij werd afgeschaft in de VS
Samenvatting
Vanaf de 16e eeuw brachten Europese slavenhandelaren miljoenen Afrikanen naar Amerika.
Er werd al rekening mee gehouden dat niet alle slaven de reis zouden overleven. De slaven
die de reis overleefden moesten werken op suiker-, tabak- en katoenplantages.
Argumenten voor slavernij
- Voorstanders waren een lange periode in de meerderheid
- Voorstanders verwezen naar de Bijbel  verhaal van Noach
- Op grond van uiterlijk werd verwezen naar gekleurde mensen als een minderwaardig
ras.
In de 18e eeuw kwamen er nieuwe ideeën (door de verlichting)
- Mensen wilden een grondwet, iedereen was gelijk.
- Vrijheid, gelijkheid, broederschap!
Steeds vaker hoorde je dat het afgelopen moest zijn met discriminatie van zwarte mensen
 streven naar gelijke rechten  emancipatie.
Ook zou het economisch nadelig zijn:
Mensen zouden veel beter werken als ze vrij waren en voor hun werk betaald kregen.
Mensen begonnen zich af te vragen waarom deze rechten dan niet voor zwarte mensen
zouden gelden?  Ontstaan van een protestbeweging tegen slavernij in 1787 
Abolitionisme, mensen die de slavernij wilden afschaffen.
Medaillon gemaakt door Josiah Wedgwood: ‘Am I not a Man and a Brother?’
www.maaikezijm.com
In 1833 kwam er een totaal verbod op slavernij in Engeland en andere landen volgden al
snel. Nederland nog niet, pas in 1863 (30 jaar later!!) werd in Nederland de slavernij
afgeschaft.
In de VS lag het ook moeilijker:
- Noordelijke staten schaften slavernij af.
- Zuidelijke staten vonden dit moeilijk. De economie in het zuiden draaide op tabaks-,
suiker-, en katoenplantages en daarop werkten veel slaven.  afschaffing van
slavernij in het zuiden zou nadelig zijn!
-  Dit leidde tot de Amerikaanse Burgeroorlog
- Pas in 1865 werd de slavernij afgeschaft in de VS.
Ook in Nederland werd veel geld verdiend met de slavenhandel. Nederland had namelijk
plantages in de kolonies Suriname en de Nederlandse Antillen.
1852 kwam het boek de Negerhut van Oom Tom uit van Harriet Beecher Stowe, hier werd
geschreven over hoe slaven uitgebuit werden. De schrijfster wilde lezers overtuigen van de
slechtheid van slavernij.  dit lukte! Aanhang van de abolitionisme
www.maaikezijm.com
Download