geven de bronnen een juist beeld van slavernij in de Oudheid?

advertisement
Havo4 GS Opdracht ‘Slavernij in de Oudheid.’
Zowel bij de Grieken als bij de Romeinen was slavernij gewoon. Bij deze
bronnen over slavernij ga je kijken of ze een representatief beeld geven (aan
de hand van de uitleg die je hebt gehad). Representatief betekent: geven de
bronnen een juist beeld van slavernij in de Oudheid?
Bron 1 (Grieken): Apuleius, in ‘Metamorphoses’: ‘Lieve hemel, wat voor arme slaven
waren daar! De huid van sommigen was bont en blauw, met striemen op hun rug door
zweepslagen, anderen waren bedekt met ruwe zakken; er waren er die zulke
gescheurde vodden aan hadden, dat je hun naakte lichamen helemaal kon zien, en er
waren er die gebrandmerkt waren op hun hoofd met hete ijzers, anderen waren zo vuil
en ellendig, dat ze nauwelijks uit hun ogen konden kijken, hun gezicht zwartgeblakerd.’
Bron 2: Romeins reliëf (150 v. Chr.)
waarop een slaaf een dreun krijgt
van zijn meester.
Bron 3 (Grieken): ‘The Old Oligarch’ (ca. 424 v. Chr.):
‘De vrijheden van slaven en buitenlanders in
Athene zijn extreem, en je mag hen niet slaan,
noch zal een slaaf voor je uit de weg gaan! Ik zal
je vertellen waarom dit de gewoonte is in dat
land. Als het legaal zou zijn voor een slaaf of een
buitenlander om geslagen te worden door een
vrij man, zou je vaak de Athener verwarren voor
een slaaf, en hem slaan, want de armen daar zijn
niet beter gekleed dan de slaven en de
buitenlanders.’
Bron 4: Uit het boek ‘Digesta’ uit de 6e eeuw over Romeins recht: Digesta 47,10, 15: Ik zal
rechtspreken in de zaak van eenieder die ervan beschuldigd wordt de slaaf van een
ander gedood te hebben, en wel tegen de normale gang van zaken in, of hem onder
marteling ondervraagd te hebben, zonder de toestemming van zijn meester. En ook
wanneer iemand iets anders tegen slaven zal ondernemen, zal ik in die zaak
rechtspreken.
Digesta 48,18: Folteren van slaven mag slechtst als laatste middel aangewend worden.
Bron 5: De Romeinse schrijver en filosoof Seneca (stierf in 65) in ‘Epistulae Morales ad
Lucilium’ V 47.10: ‘Wil je eraan denken dat die man die jij jouw slaaf noemt van dezelfde
hemel geniet, even hard adem haalt, hetzelfde leven leeft en dezelfde dood sterft! Jij
kunt hem net zo goed als vrijgeborene beschouwen als hij jou als slaaf.’
1. Geef PER BRON aan of de bron representatief is voor slavernij in de Oudheid en
leg je antwoord uit.
Bron 1:
Bron 2:
Bron 3:
Bron 4:
Bron 5:
2. Was er verschil tussen de behandeling van slaven bij de Grieken en bij de
Romeinen?
3. Geef antwoord op de vraag: werden slaven in de Oudheid meestal wel of niet
goed behandeld?
4. Waarom moet je meer bronnen raadplegen om een goed beeld te kunnen vormen
van slavernij in de Oudheid?
Download