Slavernij waarom heb ik dit gekozen?

advertisement
slavenjacht: slaven maken van gevangen
soldaten en burgers waarvan hun volk was
overgenomen.
Schuldslavernij: door problemen geld nodig
te hebben van andere voor hun normale
leven, vaak totdat ze een bepaalde schuld
betaald hebben, maar soms geldt het voor
hun hele leven, waardoor overgebleven
schulden door de volgende generatie
worden geërfd en die daardoor ook slaaf
worden. Ook misdadigers konden door hun
boetes zo slaaf worden.
Omdat ik het heel informatief vind, er meer
over wou weten en hoop dat dit echt stopt!
verschillende soorten
slaven:
waarom heb ik dit
gekozen?
Nawoord
De Amerikaanse Burgeroorlog was een vier
jaar durend conflict van 1861 tot 1865 in de
Verenigde Staten tussen de Noordelijke
Staten en de Zuidelijke Staten. In vele
staten vonden bloedige veldslagen en
veldtochten plaats. De oorlog begon met
een aanval op Fort Sumter op 12 april 1861.
De slag om Bull Run op 21 juli 1861 was de
eerste grote veldslag. De oorlog was in
feiten voorbij na de overgave van generaal
Robert E. Lee na de slag om Appomattox
begin april 1865. De laatste veldslag werd
geleverd op 13 mei 1865 bij Palmito Ranch
in Texas. In juni gaf het Zuiden zich over en
wonnen de Noordelijken. Er vielen naar
schatting 618.000 doden en 500.000
gewonden.
Dit was mijn werkstuk, ik hoop dat u het
leuk vond en hier nu meer over weet en dat
u ook hoopt dat dit uiteindelijk stopt.
Abraham Lincoln stond aan de noordelijke
kant, hij had gewed dat als ze wonnen de
slavernij werd afgeschaft.
Bronnen:
Wikipedia
scholieren.com
geschiedenis groep 7 (gewoon op de
trampoline)
Slavernij www.picozone.nl
Burgeroorlog
Slavernij
Gemaakt door Emma Worm
-Andere slaven hadden het iets beter als
huisman/vrouw in het grote huis van de
regent. ze moesten koken, schoonmaken,
voor de kinderen zorgen en nog veel meer.
Het leven van een slaaf
-Meestal moest je in de brandend hete zon
heel veel spullen gaan oogsten die geld
konden opleveren voor de rijke regenten.
Als je probeerde te ontsnappen en het
lukte, was je vrij, maar als het mislukte werd
je zwaar gestraft, want het was de ene keer
40 zweepslagen waar iedereen bij moest
kijken, maar een andere keer werd je in een
benauwd hokje gepropt zonder eten of
drinken.
VOC
Slavernij is een toestand waarin een mens
in bezit van iemand is of als een ezel wordt
behandeld.
Helemaal: West Indische Compagnie.
Helemaal:
Compagnie.
-je werd vanuit je familie met kettingen
meegetrokken naar een heel groot
handelschip en in een hok opgesloten met
andere slaven.
Dit gaat wel over Afrikaanse slaven:
Slavernij komt nog op veel plekken in de
wereld voor, ondanks het in de hele wereld
verboden is. De schatting over het aantal
mensen in een toestand waarin ze
gedwongen worden zwaar werk te doen
stijgt van 30 miljoen tot 100 miljoen.
Er bestaan verschillende typen van
slavernij, die zijn zo door de manier waarop
mensen slaaf worden gemaakt en naar hoe
zij daarna door hun eigenaren ingezet
worden. Wanneer mensen onvrijwillig slaaf
zijn gemaakt, heet dat: mensenroof. Het
verkopen van slaven op een slavenmarkt
aan andere eigenaren wordt slavenhandel
genoemd.
Slavernij begon als sinds de oudheid
De WIC wat een tegenhanger van de VOC.
Terwijl de VOC bezig was met handel in
Azië kreeg WIC het recht voor handel
tussen Afrika en Amerika.
Net als bij de VOC werden aandelen
uitgegeven en werkten de belangrijkste
handelcentra in Nederland, van Zeeland tot
Friesland, samen in de West-Indische
Compagnie. de compagnie werd niet
speciaal voor de slavenhandel, maar deze
activiteit vormde samen met goud,
belastingen en zeeroof wel de belangrijkste
inkomstenbron.
compagnie: moeilijk woord voor "club".
Vereenigde
Oost-indische
De VOC werd opgericht op 20 maart 1602.
Het was een bedrijf dat handelde met
andere landen voor spullen die je
nauwelijks of niet in Europa kon vinden.
Voor de VOC waren er al verschillende
handel organisaties.
maar die waren meer bezig met te kijken
wie van hun de beste was dan met
handelen.
Dat zag Johan van Odlenbardeveldt. Hij
was een politicus in die tijd. Johan Stelde
aan de regering een wet voor waarin alle
handel organisaties 1 grote organisatie
moest worden. Dat vonden de meeste
mensen van de regering goed en ze keurde
de wet goed.
zo ontstond de VOC.
Inleiding
-De reis duurde, heel lang en het was er
heet en benauwd in dat hokje, slaven
werden er ziek en als ze daarachter
kwamen werd je overboord gegooid.
WIC
1. waarom heb ik dit gekozen?
2. Wat is slavernij?
3. Verschillende soorten slaven
4. VOC en WIC
5. burgeroorlog
6. Het leven van een slaaf.
7. nawoord, bronnen en einde.
-Als je eindelijk aankwam werd je weer met
kettingen om de nek meegenomen naar
plantages. Je werd eerst wel gebrandmerkt
zonder 1 of andere bescherming, nee, het
was gewoon 1, 2, 3 en dat deed altijd heel
erg pijn, de pijn ging uiteindelijk weg, maar
dat brandmerk nooit.
Wat is slavernij?
Download