VOC - Plannex

advertisement
V.O.C
Ons onderwerp is de voc. de verenigde oost Indische compagnie
Het logo
De oprichting
van de V.O.C.
De V.O.C. werd opgericht op 20 maart van het
jaar 1602. De V.O.C was een bedrijf dat handelde
in specerijen en andere producten die je niet of
moeilijk in Europa kon krijgen, zoals sommige
stoffen. In Nederland waren voordat de V.O.C.
werd opgericht verschillende compagnieën(
compagnie is een moeilijk woord voor een soort
van handelsorganisatie). Maar die waren meer
bezig met te kijken wie onderling de beste was
dan te handelen. Dat zag Johan van
Oldenbarnevelt (een politicus in die tijd) ook. Hij
stelde aan de regering die er toen was voor om
een wet te maken waar instond dat alle
compagnieën een grote compagnie moeten
worden. Dat vonden de meeste mensen die toen in
de regering zaten ook een goed plan en de wet
kwam er.
Route naar Azië
Vanaf het eiland Texel of de
Zeeuwse eilanden voeren de
schepen door het Kanaal naar
het zuiden, langs Spanje, de
kust van Afrika, om de Kaap
heen naar het noorden en dan
oostwaarts richting India of de
Indische eilanden.
De VOC heeft bijna 4800 reizen
naar Azië gemaakt. Het waren
soms gevaarlijke reizen, maar de
meeste schepen volbrachten de
reis goed.
De weg op zee
Vanaf het eiland
Texel of de Zeeuwse eilanden voeren de
schepen door het Kanaal naar het
zuiden, langs Spanje, de kust van
Afrika, om de Kaap heen naar het
noorden en dan oostwaarts richting
India of de Indische eilanden.
Dit is de route van de
VOC. Slavenhandel van
de WIC
Geschiedenis van de slavernij
Slavernij is in onze tijd gelukkig bijna uitgebannen.
Vroeger was het echter heel gewoon om mensen te
verkopen en te kopen. Slaven werden niet betaald en
moesten voor hun eigenaar allerlei klusjes opknappen.
Vaak kregen ze slecht te eten en moesten ze zwaar werk
verrichten op plantages. De boer gebruikte de slaven als
machines, die moesten zaaien en oogsten.
Reeds in oude beschavingen kwamen slaven voor. In
Egypte werkten ze bijvoorbeeld met duizenden aan de
bouw van de piramides. Ook de Grieken en de Romeinen
maakten gebruik van de onvrijwillige diensten van
slaven. In de middeleeuwen kende men in Nederland
geen slavernij. Wel bestond het lijfeigenschap, dat in
sommige opzichten op slavernij leek.
Nieuwe wereld
Na de ontdekking van Amerika vestigden de
Spanjaarden en Portugezen zich in Zuid- en MiddenAmerika. Zij gebruikten slaven in goud- en zilvermijnen
en later ook op de suikerplantages. De Spanjaarden en
Portugezen zette eerst krijgsgevangenen aan het werk,
maar kwamen al snel mensen te kort. Daarom begon
men in de zestiende eeuw mensen uit Afrika te kopen,
die moesten
Hoe kwam de VOC
aan haar einde?
De oorlog met Engeland (1780) bracht de VOC een enorme klap
toe. Vele kostbaarheden vielen in Engelse handen.
Uitstel van aflossingen en rentebetalingen op hun schulden kregen
ze voor één jaar, maar ik 1782 was er nog geen verbetering. Er
werden toen obligaties afgegeven en de stad Amsterdam schoot te
hulp met financiële steun. Maar er was meer nodig.
In 1783 kon de Maatschappij de schuldenlast niet meer dragen.
De vredesonderhandelingen met Engeland verliepen ongunstig.
Aan de Engelsen moest vrije vaart in de “Oosterse Zeeën” worden
toegestaan. Dit betekende het einde van de specerijenmonopoly
voor de VOC.
De verliezen in Azië bedroegen tien miljoen gulden. Het verlies
aan schepen en goederen was even groot.
Er was een grondige reorganisatie nodig. De verschillende
Kamers konden het niet eens worden. Nieuw overleg met Engelsen
liep ook stuk.
Echter werd op 24 december 1795 “het decreet tot vernietiging
van het tegenwoordige bewind der VOC” aangenomen. Nu werd het
“Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en
Bezittingen” opgericht.
De Maatschappij was niet opgeheven, maar genationaliseerd.
Gebukt onder een schuldenlast die was opgelopen tot 219 miljoen
gulden.
De ondergang van de VOC was niet te danken aan één specifieke
zaak, maar er speelden heel veel zaken mee:
- Slecht bestuur
- Gebrekkige boekhouding
- Verlies van de technologische voorsprong
- Tekort aan edele metalen
- Slecht beheer in Azië ten gevolgen van corruptie van
ambtenaren
- Groeiende kosten van het bestuur overzee
- Gebrekkig financieringsbeleid
- Slag die door de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog is
toegebracht werd de doodsteek
De VOC bestaat weliswaar niet meer, maar de Hollandse
handelsgeest is nog steeds levend.
Download