De Burgeroorlog

advertisement
Hoofdstuk 5 |de Verenigde
Staten worden een
wereldmacht
Par 4: De Burgeroorlog
• Noord
• Zuid
– Industrieel
– Agrarisch (katoenteelt)
– Invoerheffing tegen
buitenlandse concurrentie
– Voor vrijhandel, dus tegen
invoerheffing
– Voor een sterk centraal gezag
van de federale regering
– Deel noordelingen wilde van
de slavernij af of was tegen
uitbreiding
– Iedere staat moet eigen
beslissingen nemen
– Tegen iedere beperking.
Economie heeft slavernij
nodig, zonder stort de
landbouw in!
Garrison
•
Abolitionisten wilden afschaffing van de
slavernij.
– Geïnspireerd door de verlichting en het
christendom richtten zij zich op de
gelijkheid tussen mensen en het belang
van vrijheid.
•
Beweging kende verschillende
manieren om het doel te bereiken:
– Geweldloos: W.L Garrison, uitgever van the
Liberator
– Via geweld: John Brown, vocht tijdens
Bleeding Kansas en wilde een
slavenopstand ontketenen
•
John Brown
Ook werd de zogenaamde Underground
Railroad ingesteld: ontsnappingsroutes
voor gevluchte slaven naar de vrijheid
Een uitspraak van William Lloyd Garrison
• "Ik zal met man en macht streven naar de
onmiddellijke vrijlating van alle slaven in de
Verenigde Staten ... mijn denkbeelden,
redevoeringen en artikelen over dit onderwerp
wens ik niet te matigen ... ik vat de zaak
ernstig op - ik zal er niet omheen draaien - ik
zal niemand ontzien en ik zal niet
terugkrabbelen, -en ik zal gehoord worden."
Bleeding Kansas
• Tussen 1820 en 1850 werden er afspraken gemaakt over de
slavernij in de nieuwe territoria. Ten noorden van de 36e
breedtegraad (zuidgrens Missiouri) waren de staten vrij van slaven.
Maar wat als een staat ten zuiden van de breedtegraad wilde
toetreden?
• In 1857 bepaalde het Hooggerechtshof dat zwarten koopwaar
waren en geen rechten hadden. Het Congres stond staten toe een
eigen keuze voor of tegen slavernij te maken  Kansas-Nebraska
Act. Dit betekende dat noordelijke territoria toch voor slavernij
zouden kunnen kiezen.
• In Kansas brak een strijd uit tussen voor- en tegenstanders van
slavernij, waarbij de voorstanders ook hulp kregen uit buurstaat
Missiouri. De federale regering moest de orde herstellen.
36e breedtegraad (zuidgrens Missiouri)
Geweld op straat maar ook in
de Senaat!
•
1860:
–
–
De Republikein Abraham Lincoln wordt
gekozen. De staten in het zuiden
scheidden zich na 1,5 maand af van de
federatie!
De Republikeinen waren immers antiuitbreiding (blz. 131)
•
Op 4 februari 1861 werd de
Confederatie van Amerikaanse Staten
opgericht met een eigen hoofdstad en
president.
•
Belangrijkste reden voor de afscheiding
was het behoud van slavernij
Dit is zowel een sociale- als
economische reden
•
•
Zuid viel een federaal (= noordelijk) fort
aan in South-Carolina en veroverden
dit.
•
President Lincoln (vanaf april in functie)
besloot de ‘opstand’ neer te slaan.
Zuiden eerst
,
Noorden kreeg de overhand
Zuiden
•
•
Verdedigden eigen gebied
Goede officieren, zoals
generaal Lee
– Veel zuidelijke planterszonen kozen
voor een militaire opleiding en deden
ervaring op en de AmerikaansMexicaanse oorlog
– Unie officieren kiezen bewust voor
de Confederatie – tegen
“onderdrukking”
Noorden/Federatie
•
•
•
Beschikte over 3x zoveel manschappen
Bezat wapenindustrie, spoorwegen,
natuurlijke hulpbronnen
Een marine die de zuidelijke
havens blokkeerde (economische schade)
generaal Lee
Het verloop van de oorlog op kaart
Pamflet uit 1862 over de emancipatie
van de slaven. Primaire of secundaire
bron over de Burgeroorlog? Kijk goed
naar het onderschrift
Impressie van de slag bij Antitam
1862 uit de jaren 1880. Primair of
secundair
Gevolgen van de Burgeroorlog
• Eenheid Verenigde Staten werd hersteld
• 618000 soldaten gestorven
• Slavernij definitief afgeschaft
– Afgekondigd in 1862, in werking in 1863: slaven zijn vrij
– Definitief in 1865 (logisch…)
– Militaire keuze!
• Zuiden economisch kapot.
• Langdurige haat tussen noord en zuid.
– Zuiden behield dit idee tot in de 20e eeuw
• President Lincoln werd op 15 april, 5 dagen na de overgave
van het zuiden vermoord door zuiderling John Wilkes Booth.
Moord op Lincoln
De slagvelden uit de Burgeroorlog
Wat valt jullie op?
• Ff ni
Download