De Verenigde Staten - Colegio San Antonio

advertisement
De Verenigde Staten
§1. Dertien Staten vormen één land.
In 1607 stichtten de Engelsen dertien
kolonies aan de oostkust van NoordAmerika.
§2.Voor indianen is geen plek meer.
Voordat de Europeanen kwamen, waren de
indianen de enige bewoners van Amerika.
De indianen hadden een agrarische
samenleving  landbouw en visserij.
Enkele indianen hadden een vaste
woonplek, anderen trokken rond.
Door de komst van de Europeanen veranderde veel
dingen voor de indianen:

Op plekken waar de indianen jaagden werden
huizen gebouwd.

Door de trek naar het westen door de
Europeanen  pioniers verschoof de grens
tussen het woongebied van de blanken en dat van
de indianen  frontier.

Hierdoor verloren de indianen ook hun gebieden
in het westen.

De Europeanen gingen spoorwegen (caminda pa trein) aanleggen.

Er werd geprobeerd om de indianen de westerse cultuur op
te leggen. 
* godsdienst (het christendom).
* kinderen werden naar westerse scholen
gestuurd.

De indianen verloren hun zeggenschap (cos di bisa)  de regering
heeft alles te zeggen.

Enkele indianen (de cherokees) moesten in reservaten gaan
wonen, want ze werden verdreven (saca) uit hun eigen
grondgebied. Ze mochten niet meer vrij rondtrekken.
§3. Slavernij in het noorden en het
zuiden.
Onder het Engelse bestuur werden veel
slaven vanuit Afrika ingevoerd.
Zij werkten op de plantages in het zuiden.
Grote landbouwbedrijven.
In het noorden ontstond snel industrie en
er waren minder slaven. Zij hebben ook
eerder dan het zuiden de slavernij afgeschaft.
Maar discriminatie bleef wel bestaan.
Het uitvinden van de Cotton Gin  machine voor het
bewerken van katoen.
Dus in het zuiden verdween de slavernij niet.
In de Amerikaanse grondwet kwam te staan
dat er vanaf 1807 geen slaven meer mochten
worden ingevoerd.
De abolitionisten kregen steeds meer achter zich.
Groep mensen die wilde dat de slavernij werd
afgeschaft (kita)  in het Noorden.
§4. De trek naar de Verenigde Staten
Er zijn in een korte tijd veel immigranten
naar de V.S. gekomen. Veel van deze
immigranten kwamen van Ierland en
Duitsland.
De honger was de belangrijkste reden
waarom de Ieren naar de V.S. trokken.
Zij gingen in het oosten wonen en de
Duitsers in het westen.
Deze immigranten kwamen de fabrikanten
goed uit, omdat ze goedkope arbeiders
(lage lonen) waren. De arbeiders moesten
lange dagen werken en voor weinig geld.
De Amerikanen zagen de Ieren als
concurrenten:
* De Ieren hadden werk.
* De Ieren waren Katholiek  de Amerikanen
waren protestant.
Een andere immigratiegroep die het ook slecht had  Chinezen
* Zij waren niet van europese herkomst
je geboorteland.
Er ontstond onder de Amerikanen een Vreemdelingenhaat
haat van de oorspronkelijke
bevolking tegen de Vreemdelingen.
Gevolg: (consecuencia) steeds meer immigranten gingen integreren.
Het overnemen van het cultuur
van het land waar je woont.
§5. De Verenigde Staten vallen bijna uit elkaar.
Zuiden:
Noorden:
1.Voorstander (di acuerdo cu)
van slavernij.
1. Tegenstander (contra) van slavernij
Bleeding Kansas: gevecht tussen voorstander en tegenstander
van slavernij.
2. Geen opheffing (hisa)
van invoerrechten:
Belasting op producten
die het land invoerd.
Engeland zou minder katoen
gaan kopen van het Zuiden.
2. Wel opheffing van invoerrechten. Op
Engelse kleding  prijs stijgt 
Verkoop Amerikaanse kleding stijgt.
1860 werd de invoerrechten verhoogd
3. Enkele zuidelijke staten scheidden zich af van de
Unie  afscheiding. Reden: president Abraham
Lincoln keurde de
slavernij af.
Deze staten werden een confederatie:
↓
een verbond van onafhankelijke
staten die samenwerken.
4. Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) brak uit.
Reden: Noorden werd aangevallen door het Zuiden.
Noorden won deze oorlog.
§7. De Amerikaanse Burgeroorlog
Download