de feodale maatschappij in west-europa

advertisement
Mijlpalen
De ontdekkingen en de ontdekkingsreizigers
(15de eeuw – 16de eeuw)
11. DE ONTDEKKINGEN EN DE ONTDEKKINGSREIZIGERS
(15de eeuw – 16de eeuw)
1
1401 1453
1601
Val WRR
2006
NU
Vasco Da Gama 1497
Christoffel Columbus 1492
Fernando Magelhaes 1519-1520
De eerste fase: rond Afrika
In de middeleeuwen verliep de handel met het oosten via BYZANTIUM of Constantinopel (nu
Istanbul)
In 1453 veroverden de Turken Byzantium, en begonnen tol te heffen op de verhandelde goederen.
Daarom zochten de Europese landen naar een nieuwe en dus goedkopere weg naar hun
handelswaar in het oosten
Wat maakte deze reizen mogelijk?
Scheepje varen …
Hoe verliep de zeevaart tot in de 15de eeuw?
Langs de kusten
Over binnenzeeën (Middellandse Zee)
Gallei
1A
Karveel
p. 1/3
Mijlpalen
De ontdekkingen en de ontdekkingsreizigers
(15de eeuw – 16de eeuw)
Welke verbeteringen had het karveel t.o.v. de gallei?
Groter (lange reizen)
Hoger (wildere zee)
Het had een roer (beter bestuurbaar)
GPS?
Welke instrumenten gebruikten zeevaarders om hun plaats en richting te bepalen?
Astrolabium:
om je plaats op Aarde te bepalen
Kompas:
Om de richting waarin je vaart te bepalen
Welk hulpmiddel hadden zeereizigers nog?
Nauwkeurige kaarten
Gerard Mercator en één van zijn nauwkeurige kaarten.
Mercator was een Vlaams cartograaf (kaartenmaker) die revolutionair nieuwe kaarten tekende van
de toenmalig gekende wereld
Een nieuwe weg naar Azië
Hoe moest men dan naar Azië? Overzee rond Afrika
Welk land is het belangrijkst in de reizen rond Afrika? Portugal
De Portugezen verkenden in de eerste helft van de 15 de eeuw de Afrikaanse kusten.
Hun vorst Hendrik De Zeevaarder moedigde hen aan door de expedities te betalen. Hij haalde
hier veel voordeel uit. Welke?
Nieuwe Handelsposten
Edele metalen (goud, zilver): die komen nu nog steeds van daar !!
Onbeschaafde volkeren bekeren tot het christendom (=missiewerk)
1A
p. 2/3
Mijlpalen
De ontdekkingen en de ontdekkingsreizigers
(15de eeuw – 16de eeuw)
Een Portugees was de belangrijkste ontdekkingsreiziger in deze eerste fase. Wie is hij en wat
ontdekte hij?
Vasco Da Gama, hij ontdekte een zeeroute rond Afrika naar Indië
De tweede fase: is de wereld rond?
Ook Spanje wou naar Indië varen. De Portugezen controleerden de route rond Afrika en daarom
moesten de Spanjaarden hen belasting betalen. De Spaanse koning gaf daarom aan de Italiaan
COLUMBUS opdracht om een andere route te zoeken. Hij geloofde dat de wereld rond was en dat
je dus ook in westelijke richting naar Indië kon varen. In 1492 bereikte hij een land waarvan hij
dacht dat het Indië was. Hij noemde de inwoners dan ook INDIANEN. Hij landde evenwel op
HISPANIOLA, wat nu de Dominicaanse Republiek en Haïti is.
De NIEUWE WERELD kreeg later zijn naam van de ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci:
AMERIKA.
Het was echter een Portugees die als eerste rond de wereld voer. Wie is hij? MAGELHAES
Nieuw land, wat nu?
De nieuwe Europese bezetters hadden een groot overwicht t.o.v. de plaatselijke bevolking.
Hoe noemen we het systeem waarbij een vreemd volk een inheems volk en hun land gaat besturen
en beheren? Kolonisatie
Wat waren de gevolgen van deze kolonisatie?
De Europese vorsten werden machtiger door een stroom edele metalen naar Europa.
De koloniserende landen buitten de inheemse bevolking uit.
De overzeese handel ontstaat. Kooplieden verenigen zich in handelscompagnieën om de
gevaarlijke en dure overtocht te vergemakkelijken
Samenvatting
IN DE 15DE EN 16DE EEUW MAAKTEN VERSCHILLENDE ZAKEN VERRE ZEEREIZEN MOGELIJK: BETERE SCHEPEN (HET
KARVEEL), BETERE NAVIGATIE ( KOMPAS, ASTROLABIUM EN KAARTEN).
SPANJE EN PORTUGAL ZOCHTEN EEN NIEUWE ROUTE NAAR INDIË OMDAT DE TURKEN DE ROUTE OVER LAND
BLOKKEERDEN. VASCO DA GAMA VOND EEN ROUTE VOOR PORTUGAL, COLOMBUS ONTDEKTE PER TOEVAL AMERIKA.
DE KOLONISATIE MAAKTE DE EUROPESE KONINGEN RIJK, BUITTE DE OORSPRONKELIJKE BEVOLKING UIT EN LIET DE
HANDEL OPBLOEIEN.
1A
p. 3/3
Download