Duurzame voedselzekerheid in Afrika

advertisement
Duurzame voedselzekerheid in Afrika
Meer dan 843 miljoen mensen in de wereld hebben niet voldoende te eten. Het merendeel, namelijk ongeveer 827
miljoen mensen, leeft in ontwikkelingslanden. Met name in Sub-Saharisch Afrika is de nood hoog: één op de vier
mensen daar heeft honger. De RUG ziet het als haar taak te helpen dit urgente probleem op te lossen. Door onderzoek
en onderwijs in te zetten wordt bijgedragen aan de verbetering van de voedselzekerheid in Afrika. Wij hopen van harte
dat u ons daarbij wilt steunen.
Eén van Afrika’s grootste uitdagingen is voedselzekerheid:
toegang tot voedsel om een gezond leven te leiden. De
bevolking in Afrika zal in de komende decennia verdubbelen tot meer dan twee miljard mensen, terwijl er nu al
veel honger en ondervoeding voorkomt. Mogelijkheden
om het landbouwareaal uit te breiden zijn beperkt. Enerzijds is Afrikaanse grond vaak arm aan voedingsstoffen en
niet geschikt voor effectieve landbouw. Anderzijds liggen
geschikte landbouwgronden zo ver van de bewoonde
wereld dat de groeiende stedelijke bevolking vandaaruit
slecht voorzien kan worden. Landbouwgrond die wel goed
bruikbaar is, wordt al voor het grootste deel aan voedselproductie besteed. Daarnaast zal ontginnen van goede grond
voor de landbouw ten koste gaan van natuurgebieden met
een hoge biodiversiteit en dat is natuurlijk ongewenst. Het
is daarom noodzakelijk de voedselproductie op bestaande
landbouwgronden te verhogen en oogstverliezen door
bijvoorbeeld bederf, vraat en verspilling te vermijden.
Innovaties
Om de voedselzekerheid te verhogen is innovatie nodig;
verbeterde gewassen, slimme vormen van irrigatie, maar
vooral ook verbetering van de fysieke en sociale infrastructuur om boeren beter in staat te laten zijn meer te produceren. Innovatie kan alleen succesvol en duurzaam zijn als
zij aansluit bij de maatschappelijke condities en mogelijkheden. Implementatie van nieuwe technieken en kennis
moet daarom hand in hand gaan met de verandering van
de sociale en maatschappelijke infrastructuur.
Dit geldt ook voor de innovatie door middel van biotechnologie. Deze richt zich op het gebruik van moderne bio
moleculaire technieken om gewassen te veredelen wat
kan leiden tot een verhoging van de voedselproductie en
verbetering van de voedselkwaliteit.
Meer informatie: Josca Westerhof
[email protected]
050 363 7595
Internationale samenwerking
De onderzoekers van het Science, Technology, and
Innovation Network Groningen for Sustainability,
kortom STINGS, denken vanuit bovenstaand perspectief
mee over de introductie, het gebruik en de regulering van
biotechnologie in Afrika. Op dit moment zijn in een aantal
Afrikaanse landen genetisch gemodificeerde gewassen
reeds toegestaan om de landbouw-opbrengsten te vergroten. In verschillende andere landen weegt men voordelen en risico’s nog af, doet men veldexperimenten of bereidt men deze voor. Met onze Afrikaanse partner African
Biosafety Network of Expertise (ABNE) en Michigan State
University als Amerikaanse partner doet STINGS onderzoek en verzorgt ze scholingsprogramma’s voor Afrkaanse
studenten en professionals die te maken hebben met
de talloze vragen rond het complexe onderwerp van de
opkomst van biotechnologie. Hiertoe bundelt de RUG
Europese expertise op dit specifieke gebied, maar ook rond
het bredere thema technologie en samenleving.
Onderzoek
De STINGS werkgroep wil graag verder onderzoek
doen naar de condities waaronder biotechnologie zou
kunnen worden ingezet. Met steun van alumnikring OostNederland zou de STINGS werkgroep dit onderzoek de
komende jaren kunnen uitbreiden. De bedoeling is dat dit zal
resulteren in een concrete stappen voor het scheppen
van de condities, waaronder biotechnologie in Afrika kan
worden ingezet, met als doel het verbeteren van de landbouw opbrengst van de lokale boeren. Zo kunnen we
samen bijdragen aan de verbetering van de voedselzekerheid in Afrika.
www.ubboemmiusfonds.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards