Business Intelligence

advertisement
BUSINESS
INTELLIGENCE
IT is peoples business
Inhoudsopgave
1 HET TEAM
2 ONZE DIENSTEN
3
BI VOLWASSENHEIDS MODEL
4
DE NIVEAUS
Start klein
Groei
Professionaliseer
Wees bepalend
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met:
CAESAR Experts
tel. +31 (0) 88 240 4200
[email protected]
www.caesarexperts.nl
3
SAMEN MEER DAN DE SOM DER DELEN
Wil je met je organisatie meer waarde halen uit jouw bedrijfsgegevens én
externe data? De Business Intelligence (BI) consultants van Caesar Experts
hebben jarenlange ervaring in het analyseren van data en succesvol
implementeren van BI strategieën binnen organisaties.
Naar aanleiding van jouw behoefte, jouw vraag, de cultuur binnen jouw
1.
organisatie en de mate waarin jouw organisatie al met BI werkt, geven we het
Het Team
gebied van BI, data management, analytics en de implementatie van een
BI team vorm en functie. Met als uiteindelijk doel een passend advies op het
BI-strategie binnen jouw organisatie.
Het team Business Intelligence
van Caesar Experts
Bij elk niveau van
volwassenheid heeft het
BI team een unieke aanpak.
5
ETL & Integratie
(Data extract, transformatie en consolideren)
Volwassenheidsscan
(Assessment)
2.
(Enterprise) Data Warehousing
(Logische opslag van geconsolideerde data)
ONZE
DIENSTEN
Dashboarding
(weergeven van informatie)
Data Quality Services
BI in zijn geheel of specialisatie
(Data kwaliteit en opschoning)
Data Mining
(Data - en verbanden analyse)
Metadata Management
(Beheren van data)
Second Opinion Consulting
(Objectieve review)
Business Intelligence Beheer
(Beheer van de BI omgeving)
7
BI VOLWASSENHEIDSMODEL
Voordat we een Business Intelligence strategie kunnen implementeren,
is het van belang om te weten in welke fase van BI en datamanagement
jouw bedrijf zich bevindt. Om dit vast te stellen, maken we gebruik van een
volwassenheidsmodel, waarmee we gestructureerd in kaart brengen welke
BI onderwerpen meer en minder ontwikkeld zijn. Van daaruit bespreken we
waar, binnen het project, de accenten dienen te worden gelegd.
3.
BI VOLWASSENHEIDS
MODEL
Het traject bestaat uit vier stappen: Start Klein, Groei, Professionaliseer
en Wees Bepalend. Naar aanleiding van de bevindingen uit het
volwassenheidsmodel doen we een voorstel voor de optimalisatie van jouw
BI en datamanagement-omgeving en bepalen we in nauw overleg welke
stappen we op welke wijze doorlopen.
De juiste aanpak voor iedere fase
9
De juiste aanpak voor iedere
volwassenheid
Start klein
Caesar Experts beseft dat niet iedere organisatie behoefte heeft aan een
volledig opgetuigde Business Intelligence omgeving. In hoeverre je BI wil
implementeren, heeft alles te maken met de behoefte hieraan vanuit de
4.
organisatie, voor nu en in de toekomst.
ONZE
NIVEAUS
Die behoefte is waar het bij ons om draait.
“Klein in budget, groot in
In de startfase stellen wij samen met jou het
resultaat – en dat in een
groeipad naar jouw informatiebehoeften
korte doorlooptijd”
samen. Sleutelwoorden bij deze aanpak zijn:
een pragmatische werkwijze, een kleine scope, snel resultaat, klein maar
Start klein
Groei
Professionaliseer
Wees bepalend
schaalbaar fundament en minimale hardware vereisten.
Door kleine overzichtelijke stappen te nemen, laten we je eerst kennis maken
met BI en de mogelijkheden die het biedt. Tijdens het proces doe je ervaring
op met rapportage/analyse tooling, self-service BI en zie je de BI-omgeving
tot leven komen, of dit nu in de cloud is of on-premise.
11
Groei
Professionaliseer
Voor organisaties die Business Intelligence en datamanagement al in structuur
Omdat de wereld van Business Intelligence constant in beweging is, daagt
hebben vervat, heeft Caesar Experts de kennis, middelen en vaardigheden om
Caesar Experts haar klanten graag uit om de huidige BI organisatie regelmatig
samen een significante groei mogelijk te maken. Dit doen wij door vragen te
tegen het licht te houden. Passend bij jouw organisatie en binnen bestaande
blijven stellen zoals: hoe krijg je alle lokale informatie op afdelingsniveau bij
processen zullen we je uitdagen en helpen
elkaar en uniform, hoe groeit jouw organisatie mee met de toenemende vraag
om te blijven verbeteren en bewegen.
naar meer intelligentie vanuit alle betrokken afdelingen en hoe beantwoord je
Innoveren is hierbij geen must, maar wel
de behoefte van de organisatie aan correlatie en consolidatie van versnipperde
altijd een optie om te overwegen.
“Business Intelligence met
een toekomstvisie”
data?
Door onze ervaring met organisaties die BI hebben geïmplementeerd in hun
“Groei van klein en
overzichtelijk naar groot, mét
behoud van het overzicht”
Tal van zaken spelen een rol bij het
dagelijkse werkzaamheden en te sturen op KPI’s binnen de organisatie, kunnen
groeien van een kleine BI-omgeving naar
wij deze professionaliseringsstap samen met jou maken.
bedrijfs-brede KPI-gestuurde BI, ofwel
Organizational Business Intelligence. In
Onze aanpak in de professionaliseringsfase is het doorvoeren van een
de groeifase kijken wij samen met jouw
gecontroleerde groei. In deze fase is BI immers lang geen stuk techniek meer
organisatie naar de huidige architectuur en de huidige informatievraagstukken.
maar een toekomst-vast platform dat betrouwbaar, stabiel en beheersbaar
Met behulp van de kennis die we daarbij opdoen, bespreken wij de
moet zijn. We richten ons vooral op de inrichting van jouw BI organisatie, denk
vraagstukken met de business om te komen tot een optimale afstemming
hierbij aan beheer, processen en de plek van BI binnen de organisatie (BICC).
tussen techniek en business.
De techniek beschouwen wij hierbij als ondersteunend aan de business.
In deze fase is de aanpak gebaseerd op het oplossen van de grootste
knelpunten; wij helpen je groeien van alleen naar samen (Alignment).
13
Wees bepalend
Heb je de voorgaande stappen doorlopen, dan heb je jouw KPI’s op orde, je
organisatie uitgelijnd en ben je voorspellend in operatie, strategie en core
business. Ook ben je in staat om voldoende vooruit te kijken en vroegtijdig te
kunnen bijsturen. Op dit moment wordt de gehele organisatie gestuurd op
KPI’s en is Business Intelligence als
“Durft jij het aan: de
volwassenheidstap van predictive
analytics naar prescriptive analytics?”
hulpmiddel binnen de strategische
doelen opgenomen.
In de ‘Wees Bepalend’-fase wordt
een automatiseringsslag gemaakt,
waardoor ook het bijsturen geautomatiseerd is. Met behulp van ‘Prescriptive
Analytics’ worden op basis van jouw eigen data automatisch voorstellen
“De rapportagetool is zo
eenvoudig dat medewerkers
zelf de gepresenteerde data
kunnen analyseren en tot op
elk detail kunnen inzoomen.”
gedaan die de performance van de organisatie kunnen verbeteren. Wij laten je
graag kennismaken met deze uitdagende volgende stap. Door voorspellende
analyses onderdeel uit te laten maken van jouw organisatie, ze voor te
Anneloes van Huuksloot, Stichting Batterijen
schrijven en naar ze te handelen, win je immers tijd en slagkracht! Denk hierbij
aan processen als prijselasticiteit, doelgroep bepaling of customer profiling.
Er bestaat geen generieke aanpak voor deze fase, daarom is onze werkwijze
per opdracht verschillend. Zaken als Big Data, Advanced Analytics, Master data
management, Prescriptive Analytics en Data Quality Services worden in deze
fase duidelijk en voor jouw organisatie geanalyseerd en toepasbaar gemaakt.
Graag helpen wij jou in de toekomst te kijken.
15
IT is peoples business
www.caesarexperts.nl
tel. +31 (0)88 240 42 00
[email protected]
Download