werkblad nieuwe medicijnen

advertisement
Medicijnen komen in allerlei vormen voor,
zoals pillen, poeders of drankjes. De medi-
LES 3
cijnen tegen kanker zijn erg krachtig, omdat
ze ervoor moeten zorgen dat de kanker-
cellen doodgaan. Helaas weet het medicijn
niet goed welke cellen nu kankercellen zijn
en welke gewone gezonde cellen. Dus maakt
het medicijn soms ook een aantal gezonde
W
EDICIJN
M
E
W
U
IE
N
D
ERKBLA
EN
cellen kapot. Elise werd hierdoor bijvoorbeeld
kaal, omdat de medicijnen naast de kankercellen ook haar haarcellen kapot maakten.
Ook zorgen de medicijnen ervoor dat ze
zich misselijk voelt.
Vraag 1 Medische ontdekkingen
A. Als je een flinke infectie in je lichaam hebt,
schrijft de huisarts je soms een antibioticakuur
D. Op www.kika.nl/voor-kids vind je een filmpje
waarin Roy Looman een kinderoncoloog interviewt
voor. Weet jij of iemand anders in het groepje
met twintig vragen (een oncoloog is een dokter die
wat een infectie is? Schrijf het antwoord op in
mensen met kanker behandelt). Je kunt de vragen
je werkschrift.
apart bekijken. Bekijk vraag 16 (via Youtube):
B. Bij een infectie komt de boosdoener van buiten.
Wat is het grote verschil tussen een infectie en
www.youtube.com/watch?v=Rk2CemFpkBc.
•
kinderkanker?
Hoeveel procent van de kinderen met kanker
werd veertig tot vijftig jaar geleden weer beter?
C. Zoek op internet naar twee of meer belangrijke
•
Hoeveel procent is dat nu?
medische ontdekkingen in de geschiedenis.
•
Hoeveel procent van de kinderen hoopt KiKa
Waarom waren deze ontdekkingen toen zo
in de toekomst te genezen?
belangrijk? Zijn ze nu nog steeds belangrijk?
Vraag 2 Bijwerkingen
Elise krijgt erg zware en heftige medicijnen tegen
kinderkanker. Ze voelt zich zelfs moe en misselijk
Wetenschappers doen al eeuwenlang onder-
door de medicijnen die ze moet innemen. Ook zijn
Ze proberen nieuwe medicijnen te ontwikkelen
A. Waarom slikt Elise die medicijnen, als ze er
Onderzoek heeft zo al veel mensenlevens
B. Waarom krijgt Elise nu andere medicijnen
naar de behandeling van kinderkanker.
C. Wat betekent het woord bijwerkingen?
zoek om ziektes te bestrijden en te genezen.
en bestaande behandelingen te verbeteren.
gered. Er wordt ook veel onderzoek gedaan
1 | LES 3 WERKBLAD NIEUWE MEDICIJNEN
haar haren uitgevallen.
zo moe en ziek van wordt?
dan eerst?
Download