Onderzoek: 69 Titel Engels: Development and characterization of in

advertisement
Onderzoek:
Titel Engels:
69
Development and characterization of in vitro and in vivo mouse models for
diffuse pontine glioma (DIPG)
Titel Nederlands:
De ontwikkeling van modelsystemen voor het bestuderen van
hersenstamtumoren
Centrum:
VU medisch centrum Amsterdam
Startjaar:
2011
Looptijd:
3 jaar
Afgerond in:
2015
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 269.500
Overzicht afgerond onderzoek
Diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is een zeer agressieve hersenstamtumor die voornamelijk bij kinderen voorkomt. Met een gemiddelde
overleving van ongeveer 9 maanden heeft deze tumor de slechtste prognose van alle soorten kinderkanker. Daarom zijn nieuwe
behandelmethodes voor kinderen met deze tumoren dringend nodig. DIPG is een relatief zeldzame ziekte (ongeveer 10-15 nieuwe patiënten
per jaar in Nederland), wat onderzoek naar deze ziekte moeilijk maakt.
Er is een aantal redenen waarom DIPG niet goed behandeld kan worden. Ten eerste is de tumor slecht bereikbaar voor operatie of
chemotherapie vanwege de locatie in de hersenstam. Ten tweede is er te weinig kennis over de tumor om te weten welke behandelmethoden
effect zouden kunnen hebben. In dit project zijn 4 modelsystemen (in de vorm van gekweekte tumor cellen) en 3 diermodellen ontwikkeld met
behulp van tumorcellen na tumordonatie door kinderen die zijn overleden aan een DIPG. Deze modellen kunnen gebruikt worden om de
ontwikkeling van tumor cellen te bestuderen, nieuwe medicijnen te vinden en de meest effectieve toedieningsmethode van medicijnen te
kunnen bestuderen. De medicijnen die zijn gevonden tijdens het laboratoriumonderzoek kunnen vervolgens in de kliniek op effectiviteit getest
worden bij kinderen met DIPG. De ontwikkelde modellen worden inmiddels ook gebruikt in andere laboratoria in de rest van de wereld,
waarmee samengewerkt wordt. Tijdens het ontwikkelen van diermodellen is er ook een onverwachte ontdekking gedaan. Na het inspuiten van
de menselijke DIPG tumorcellen in de hersenstam van muizen ontstonden er tumoren die van muizencellen afkomstig waren. Dit suggereert dat
er iets in de DIPG tumor cellen zit, dat kanker bij de muizen veroorzaakt. Als ontdekt wordt wat dit is, kan dit mogelijk inzicht geven in de
ontstaanswijze van DIPG en bijdragen aan het voorkomen daarvan.
Stichting Kinderen Kankervrij werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker in Nederland
Download