Onderzoek

advertisement
Onderzoek:
Titel Engels:
Titel Nederlands:
239
Exploring the role of viral transformation in brainstem glioma
Onderzoek naar de rol van virussen bij het ontstaan van diffuus intrinsiek
ponsglioom
Centrum:
VU medisch centrum Amsterdam
Startjaar:
2015
Looptijd:
1 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 95.514
Introductie
Diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is een zeer agressieve tumor in de hersenstam die vrijwel alleen voorkomt bij kinderen. Hoewel DIPG de
meest dodelijke vorm van kinderkanker is, weten we nog maar weinig over deze ziekte. Recent onderzoek in het VUmc heeft aangetoond dat
het mogelijk is om DIPG tumoren te ontwikkelen in muizen, door directe implantatie van menselijk DIPG (autopsie) materiaal in de hersenstam.
Hoe er vervolgens een tumor ontstaat is echter onduidelijk. Omdat virussen geacht worden een rol te kunnen spelen in het tot stand komen van
sommige soorten hersentumoren bij zowel volwassenen als kinderen, is het doel van dit project te bepalen of virussen ook betrokken zouden
kunnen zijn bij het ontstaan van DIPG. Daartoe zal het genetisch materiaal van de tumoren volledig gekarakteriseerd en gecontroleerd worden
op de aanwezigheid van onverwachte (bacteriële- of virale) stukken DNA. Daarnaast zal er middels VIDISCA-454 – een methode die speciaal
gericht is op het identificeren van nieuwe virussen – gekeken worden of er viraal DNA aanwezig is in cellen van patiënten, of in de oplossingen
die gebruikt zijn voor het opwerken daarvan. Dit materiaal zal ook gebruikt worden bij de analyse van eiwitten die door de tumorcellen worden
uitgescheiden (het zogenaamde secretoom). Tezamen zullen deze experimenten als eerste stap dienen om meer inzicht te krijgen in de
mogelijke rol van virussen bij het ontstaan van DIPG. Uiteindelijk kan deze kennis leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor
kinderen met DIPG, of zelfs resulteren in preventieve maatregelen ter voorkoming van deze ziekte.
Stichting Kinderen Kankervrij werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker in Nederland
Download