DNA onderzoek om de diagnostisering en behandeling van

advertisement
Onderzoek:
Titel Engels:
Titel Nederlands:
98
Genomics to improve diagnostics and care of retinoblastoma patients
Identificatie van retinoblastoom subgroepen, naar betere en gepersonaliseerde
medicijnen
Startjaar:
2011
Looptijd:
3 jaar
Afgerond in:
2016
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 538.540
Samenvatting afgerond onderzoek
Retinoblastoom is de meest voorkomende kwaadaardige oogtumor bij kinderen. Hoewel de overlevingskansen hoog zijn, krijgen veel kinderen
te maken met ernstige (late) bijwerkingen als gevolg van hun behandeling. Zo krijgt een aanzienlijk aantal patiënten te maken met het ontstaan
van andere levensbedreigende tumoren op latere leeftijd. Het ontwikkelen van effectievere en meer tumor-specifieke therapieën met minder
bijwerkingen is dus erg belangrijk. Hiervoor is het belangrijk eerst meer over deze tumoren te weten te komen. Daartoe is in dit project het DNA
van retinoblastoom tumoren in kaart gebracht.
In deze studie is een nieuwe, zeer agressieve vorm van retinoblastoom gevonden. Verder bleken er in andere vormen van retinoblastoom vaak
veranderingen in grotere stukken DNA voor te komen. Op basis van deze afwijkingen kunnen retinoblastomen in subgroepen worden
onderverdeeld. Deze subgroepen bleken een verschil in gevoeligheid voor anti-kanker medicijnen te hebben. Er wordt nu aan een methode
gewerkt om deze subgroepen via medische beeldvorming te kunnen identificeren. Daarmee zal er voor aanvang van de behandeling bepaald
kunnen worden wat de beste therapie voor elke patiënt is.
Stichting Kinderen Kankervrij werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker in Nederland
Download