Casus Metastatisch hemangiosarcoom

advertisement
Casus Metastatisch hemangiosarcoom
Anamnese
De algemene toestand van een volwassen, mannelijke Duitse herder verslechterde na het toedienen van een antiparasitair middel
snel, waardoor pathologisch onderzoek gewenst was. Door deze samenloop van gebeurtenissen ontstond het vermoeden dat de
hond was gestorven door het toegediende middel en daarom is het dier in maart 2017 aangeboden voor sectie bij GD.
Sectie
Bij de sectie viel op dat het dier erg bleke slijmvliezen had. Na het openen van de borst- en buikholte van de hond werd duidelijk
waarom het dier zo bleek was: in de buikholte en het pericard was een grote hoeveelheid vrij bloed aanwezig. Bovendien waren er
in vrijwel alle inwendige organen verspreide, donkerrode tot zwarte, solide of met bloed gevulde tumoren aanwezig. De bloeding
in het pericard kon worden verklaard door aanwezigheid van een bloedende tumor ter hoogte van het rechter aurikel (hartoor),
onderdeel van het rechter atrium. De bloeding in de buikholte werd veroorzaakt door bloedende tumoren in de lever en milt.
Dit macroscopische beeld is passend bij een gemetastaseerde tumor (hemangiosarcoom). De diagnose metastatisch
hemangiosarcoom werd door middel van histologisch onderzoek bevestigd.
Metastatische tumorhaarden in longen, lever en milt (*), links onder het hemopericard (#).
Hemangiosarcoom
Hemangiosarcomen zijn kwaadaardige tumoren uitgaande van de endotheelcellen of hun stamcellen in het beenmerg. Deze
tumoren worden regelmatig gezien bij honden en zelden bij katten, paarden en vee. Erfelijke factoren lijken een rol te spelen in
het ontstaan van hemangiosarcomen, bepaalde hondenrassen zijn gepredisponeerd, waaronder de Duitse Herder. De leeftijd
waarop deze tumoren over het algemeen ontstaan varieert tussen de 6 en 17 jaar.
Hemangiosarcoom (primaire tumor) aan het rechter aurikel van het hart (links). Histologisch beeld van het hemangiosarcoom:
plompe, spoelvormige tumorcellen wisselen af met bloed-houdende ruimten (rechts).
Een primair hemangiosarcoom ontstaat meestal in het rechter aurikel van het hart of in de milt, vanuit deze primaire tumoren
kunnen hemangiosarcomen snel uitzaaien naar andere organen. De gemiddelde overlevingstijd is mede door vroegtijdige
metastasering minder dan vier maanden. Slechts zelden vertonen honden met een hemangiosarcoom langdurige symptomen;
vroegtijdige diagnose is daarom moeilijk. Vage klachten die soms gedurende enkele dagen worden gezien zijn gebrek aan eetlust,
loomheid, een gevoelige en/of uitgezette buik en soms braken en diarree. Vaker wordt gezien dat de hond zonder voorgaande
klachten plots instort door bloedverlies uit een geruptureerde tumor. Dit kan leiden tot fataal inwendig bloedverlies,
hersenbloedingen (door een bloedende tumorhaard in de hersenen) of harttamponade. In sommige gevallen zijn er eerdere
voorbijgaande periodes van zwakte en flauwte geweest door kleinere bloedingen.
Conclusie
Het pathologisch onderzoek heeft uitgewezen dat deze hond is gestorven door inwendig bloedverlies vanuit een gemetastaseerd
hemangiosarcoom. De primaire tumorhaard bevond zich in het aurikel (hartoor) van het rechter atrium, de overige processen zijn
uitzaaiingen hiervan. Er zijn geen aanwijzingen voor een verband tussen het overlijden van de hond en het toedienen van het
antiparasitaire middel. De tumoren moeten al aanwezig zijn geweest op het moment dat de hond dit middel kreeg toegediend en
er zijn geen redenen om aan te nemen dat het verloop anders zou zijn geweest als het betreffende middel niet was toegediend.
Download