HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

advertisement
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
Actueel WG/GA van het middel HD 410, 15314 N
17 maart 2017
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen),
mycobacteriën, gisten, omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen* bij
 hygiënische handdesinfectie en
 chirurgische handdesinfectie
voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
*Een beperkte virusclaim is gedefinieerd in EN14885 (2016). Tegen welke virussen dit middel werkzaam is, is te
vinden op www.ctgb.nl onder ‘uitleg virusclaim’.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen:
Handen en onderarmen moeten voor gebruik schoon en droog zijn. Het middel onverdund toepassen.
Hygiënische handdesinfectie
De droge handen grondig inwrijven met HD 410, zorgend dat de huid voldoende bevochtigd blijft
gedurende de inwerktijd. Daarna de handen niet afspoelen.
Dosering: 3 ml, bijv. dispenser instellen op 1,5 ml per slag, 2 x per 3 ml
Minimale inwerktijd:
bacteriën en gisten:
15 seconden
mycobacteria:
30 seconden
omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen: 1,5 minuut
Chirurgische handdesinfectie
Droge handen en onderarmen inwrijven met HD 410, zodat alle huid bedekt wordt en de huid
gedurende de inwerktijd voldoende vochtig wordt gehouden. Daarna de handen en onderarmen niet
afspoelen.
Dosering: minimaal 9 ml, bijv. dispenser instellen op 1,5 ml per slag, 6 x per 9 ml
Minimale inwerktijd:
bacteriën en gisten, mycobacteria en omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde
virussen:
1,5 minuut
Download