ClusterCleanse Liquid, 15319 N 17 februari 2017 A. WETTELIJK

advertisement
ClusterCleanse Liquid, 15319 N
17 februari 2017
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en
mycobacteriën) en gisten op de borstels van een melkrobot en de melkklauw van de
melkwinningsinstallatie.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen,
dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestopslag of op de
gemeentelijke riolering.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Borstel desinfectie
Dit middel wordt verdund met water en middels sprayen aangebracht op de borstels en rollen van
een melkrobot.
Dosering:
0,5 % m/m
Inwerktijd: 9 minuten
Afspoelen van de borstels na de inwerktijd is niet noodzakelijk.
Melkklauw desinfectie
Dit middel wordt verdund met water. Middels dompelen of middels Cleaning In Place (CIP) wordt de
melkklauw gedesinfecteerd.
Dosering:
1,5 % m/m
Inwerktijd: 1 minuut
Na de inwerktijd afspoelen met water van drinkwaterkwaliteit.
ATTENTIE:
Niet mengen met andere desinfectie- of reinigingsmiddelen.
Opslag in de originele verpakking, voorzien van speciale ontgassingsdop.
Niet als concentraat gebruiken.
Het concentraat niet in contact brengen met organische materialen, zoals vetten, rubber, stro,
stalmest, ligbox zaagsel, kurk of andere reinigings- of desinfectie middelen.
Restvloeistof niet teruggieten in de originele verpakkingen.
Uitsluitend vanuit de originele verpakking doseren.
Dit middel in gekoelde donkere ruimten opslaan, niet in direct zonlicht zetten.
Concentraat niet versproeien.
ClusterCleanse Liquid, 20161444 AB
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards