BIJLAGE I bij het besluit d

advertisement
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 12 augustus 2011 tot toelating van het middel
germstarORIGINAL, toelatingnummer 13480 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als hygiënisch handdesinfectiemiddel ter bestrijding van
bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten,
waarbij de inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Handen moeten voor gebruik schoon zijn. Het middel onverdund toepassen.
De droge handen moeten gedurende 30 seconden met 3 tot 5 ml germstarORIGINAL
ingesmeerd worden.
Zorg ervoor dat het middel op alle plekken van de handen komt.
Wrijf tot de huid droog is maar zorg ervoor dat de handen gedurende minstens 30 seconden
vochtig blijven. Na gebruik handen niet afspoelen.
Waarschuwingen:
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Buiten bereik van kinderen houden. Kinderen mogen dit middel alleen onder toezicht van
volwassenen gebruiken.
Contact met ogen vermijden. In geval van contact met de ogen de ogen onmiddellijk spoelen
met water. Als irritatie aanhoudt is medische verzorging nodig.
Indien ingeslikt contact opnemen met de arts.
Vermeid contact met warmtebronnen en open vuur.
Download