Bestand downloaden

advertisement
OEFENBUNDEL – OPTICA
OPDRACHT 1  ZET VOLGENDE TIJDEN OM!
Tijd in minuten
Tijd in seconden
0,5 minuten
90 seconden
1,5 minuten
120 seconden
2,1 minuten
40 seconden
4,7 minuten
OPDRACHT 2  PRODUCEREN VOLGENDE VOORWERPEN LICHT OF NIET?
OPDRACHT 3  LOS VOLGEN VRAAGSTUK OP, GEBRUIK HIERBIJ DE CURSUS!
-
Gegeven:
-
Gevraagd:
-
Oplossing:
1
OPDRACHT 4  LOS VOLGEN VRAAGSTUK OP, GEBRUIK HIERBIJ DE CURSUS!
-
Gegeven:
-
Gevraagd:
-
Oplossing:
2
OPDRACHT 5  TEKEN DE BESCHRIJVING!
Teken een schematische weergave van volgende beschrijvingen:
Lichtbundels bewegen van
Lichtbundels bewegen
Lichtbundels bewegen naar
elkaar weg naar buiten.
evenwijdig naast elkaar.
elkaar toe naar binnen.
OPDRACHT 6  BESCHRIJF VOLGENDE TEKENINGEN
Noteer een correcte beschrijving bij volgende tekeningen.
3
OPDRACHT 7  NOTEER DE CORRECTE BENAMINGEN IN DE LEGE VAKJES.
OPDRACHT 8  WELKE SOORT LICHTWEERKAATSING WORDT HIERONDER AFGEBEELD?
OPDRACHT 9  HOE GROOT ZIJN VOLGE NDE HOEKEN BIJ EEN SPIEGELING OP EEN VLAK
OPPERVLAK (SPIEGEL)
Terugkaatsingshoek
Invalshoek
37°
25°
60°
4
OPDRACHT 10  MOGELIJKE TOETSVRAGE N
1. Hoe noemen we de kleinste deeltjes van lichtstralen?
___________________________________________________________________________________
2. Sommige voorwerpen laten geen licht door, andere een deel van het licht en nog andere
laten helemaal geen licht door. Hoe noemen we deze voorwerpen en noteer hoeveel licht
ze doorlaten + een voorbeeld bij elk soort voorwerp.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Hoe noemen we stoffen waar het licht zich kan doorheen bewegen / voortplanten?
4. Verklaar volgende begrippen en maak een schematische weergave: penumbra ; umbra.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5
5. Zou een doorzichtig voorwerp zichtbaar zijn als al het licht er volledig doorheen zou
bewegen? Verklaar waarom!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Wat zijn lichtbronnen? Geef twee voorbeelden!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Vul volgend kadertje aan:
Het poollicht kan tijdens de
worden waargenomen ter hoogte van
de
.
Dit mooie licht is afkomstig van de zon en zien we alleen als er een
heeft
plaatsgevonden. Hierbij worden
deeltjes het heelal in geslingerd.
Het
veld zorgt er voor dat deze deeltjes worden
in de
buurt van de
en daarna met verhoogde snelheid onze
atmosfeer binnendringen.
6
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards