Natuurkunde_presentatie david en rick

advertisement
Natuurkunde
Zien en gezien worden
Rick en David
Waar komt licht vandaan?
• Licht komt uit een lichtbron die licht
uitstraalt, een hele grote natuurlijke
lichtbron is de zon, een ster die dichtbij
onze aarde staat.
• Wij waarnemen licht met onze ogen, licht
is overal. Daarom denken weinig mensen
na over het verschijnsel licht, We
beschouwen het als vanzelfsprekend..
Wat is licht?
• Er zijn twee soorten licht: kunstmatig en natuurlijk licht.
• Licht gaat met 300.000.000km/s en gaat altijd met een
rechte lijn.(de snelheid van licht word lichtsnelheid
genoemd)
• Licht is energie (stralingsenergie). Bijvoorbeeld :
Zonnepanelen die zonnestralen omzetten in energie, dat
kan gebruikt worden voor de stroomvoorziening.
• De maan is geen lichtbron, de zon schijnt er gewoon op,
daarom lijkt het alsof de maan licht uitstraalt
Wat heb je aan licht
• Met licht kun je zien.
• Als er geen licht was
zouden we niet kunnen
leven, bijv. : Bomen
maken geen zuurstof
meer.
• (planten groeien niet
meer)
• Dan konden we niet
werken, of lezen, of
fietsen of autorijden
enz…
Nog meer licht.
• Wit zonlicht bestaat
uit 6 hoofdkleuren,
Rood, oranje, geel,
groen, blauw en
Violet.
• Lichtbronnen kun je
zien omdat ze licht
uitstralen, en dat word
opgevangen door je
ogen.
Wist je dat..
• In 1879 Edison de eerste
elektrische gloeilamp
maakte : één van de
belangrijkste uitvindingen
van de eeuw.
• Een regenboog ontstaat
doordat regendruppels
het zonlicht in
verschillende kleuren
splitst?
• Dat Isaac Newton in 1672
als eerste ontdekte dat
wit licht bestaat uit
meerdere kleuren?
Lichtbundels
• Er zijn drie
verschillende
lichtbundels :
• -Evenwijdige
lichtbundel 
• -Convergerende
lichtbundel 
• -Divergerende
lichtbundel 
Einde van de presentatie
• Dit was onze
presentatie over licht.
Download
Random flashcards
Create flashcards