HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

advertisement
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
Actueel WG/GA van het middel Schimmel-Ex Kant & Klaar, 15289 N
3 maart 2017
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en
bacteriesporen), gisten, schimmels en algen op harde oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf
van mensen en de nabije buitenruimte.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Desinfectie van harde oppervlakken (vloeren, wanden, meubilair e.d.) in ruimten bestemd voor het
verblijf van mensen en de nabije buitenruimte. De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen.
Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
Verdeel de gebruiksoplossing over het te behandelen oppervlak met behulp van een spuitfles of met
behulp van emmer en spons. Het middel kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
Spuitnevel niet inademen.
Dosering: Dit is een kant en klaar product. Breng zoveel product aan dat de behandelde oppervlakken
gedurende de inwerktijd nat blijven. Laat het behandelde oppervlak aan de lucht drogen.
Minimale inwerktijd: 5 minuten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards