BIJLAGE I bij het besluit d

advertisement
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 10 mei 2013 tot toelating van het middel Acticide BAC 50 M,
toelatingnummer 14103 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als
 middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op
niet-poreuze oppervlakken in lege industriële bewaarplaatsen;
 middel ter bestrijding van algen in semi-water en water kunstgras sportvelden
gedurende perioden waarin deze niet worden bespeeld;
 conserveringsmiddel voor het algenbestendig maken van -muren van- metselwerk en
andere bouwmaterialen.
Bij toepassing op kunstgrasvelden mag het middel uitsluitend handmatig worden aangebracht
of via een kleine veldspuit met een maximale spuitboomhoogte van 30 cm boven het veld of
een afgeschermde spuit. Het middel mag niet worden toegepast bij windsnelheden boven 5
m/s (windkracht 3). Het is niet toegestaan dit middel toe te dienen via de beregeningsinstallatie.
Bij toepassing als conserveermiddel voor metselwerk de bodem of het oppervlaktewater onder
en rondom het te behandelen object afschermen tijdens het aanbrengen of verwijderen van dit
product. De gebruiksoplossing mag uitsluitend met een kwast of een roller worden aangebracht
en mag niet worden verspoten.
De doseringen en het gebruik van het middel zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
moeten worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische
wasmiddelen.
1. Oppervlakken in lege industriële bewaarplaatsen
Oppervlakken eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel
afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.
Het middel op het te desinfecteren oppervlak sproeien of aanbrengen met behulp van een mop.
Bij het desinfecteren rijkelijk vloeistof gebruiken, zodat de oppervlakken gedurende de gehele
inwerktijd nat blijven. Niet naspoelen.
Dosering:
1% (100 mL middel met water aanvullen tot 10 L)
Minimale inwerktijd: 5 minuten
2. Semi-water en water kunstgras sportvelden
Het middel wordt uitsluitend toegediend handmatig, via een kleine veldspuit met een maximale
spuitboomhoogte van 30 cm boven het veld of via een afgeschermde spuit. Het middel mag
niet worden toegediend via de beregeningsinstallatie en niet bij een windsnelheid van 5 m/s en
hoger (windkracht 3). Het middel wordt 1 maal per week toegediend.
Dosering:
0.1% (10 mL middel met water aanvullen tot 10 L)
Minimale inwerktijd: 6 uur
3. Conservering van metselwerk en andere bouwmaterialen (excl. bestrating)
De ondergrond ontdoen van vuil, vet, schimmels, algen e.d. door deze droog af te borstelen.
Het middel op het te behandelen oppervlak aanbrengen met behulp van een kwast, borstel of
roller. Niet naspoelen. Na 24 uur kan het oppervlak met een geschikt verfsysteem worden
afgewerkt. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of
synthetische wasmiddelen. Niet toepassen als regen wordt verwacht.
Dosering: 1% (10 mL middel per L water voor 2-3 m2).
Restricties
Niet toepassen op planten en niet in vijvers of aquaria.
Niet toepassen als regen wordt verwacht.
Download