BIJLAGE I bij het besluit d

advertisement
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 10 januari 2014 tot toelating van het middel Freebac-Clearoxyl,
toelatingnummer 14368 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van
bacteriën (exclusief mycobacteriën), bacteriesporen, gisten, schimmels en virussen
a. op harde oppervlakken in plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid,
behandeld en bewaard, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op
de boerderij;
b. op harde oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
c. op materialen, apparatuur en leidingsystemen in de levensmiddelen-, tabaks- en
cosmetische industrie door middel van dompelen of Cleaning-in-Place (CIP);
bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op inwendige
oppervlakken van installaties die in contact komen met water, echter met uitzondering
van drinkwaterinstallaties.
De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden
aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Freebac-Clearoxyl is te gebruiken via sprayen, onderdompeling, vullen en Cleaning-in-Place
(CIP). Het middel niet vernevelen.
Yerrycans dienen in of op een lekbak te staan.
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt
reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Het middel is
werkzaam bij een temperatuur van 0-90ºC en een pH van 3-10.
Het middel bij voorkeur op einde van de dag/productierun opbrengen in de voorgeschreven
concentratie en niet naspoelen.
Desinfectie van oppervlakken
Het te desinfecteren oppervlak besproeien met de oplossing van het middel. Zoveel vloeistof
gebruiken dat het oppervlak gedurende de gehele inwerktijd nat blijft. Na afloop van de
inwerktijd het behandelde oppervlak niet naspoelen.
Voor de bestrijding van bacteriën, bacteriesporen, gisten, schimmels en virussen geldt de
volgende dosering en inwerktijd.
Dosering:
20% (2 liter middel aanvullen met water tot 10 liter)
Inwerktijd:
5 minuten
Desinfectie van materialen, apparatuur en leidingsystemen door dompelen of
Cleaningin-Place (CIP)
Te desinfecteren materialen en apparatuur onderdompelen in de oplossing van het middel.
Na afloop van de inwerktijd het behandelde oppervlak niet naspoelen.
Voor desinfectie van apparatuur en leidingsystemen door CIP het systeem vullen met de
oplossing van het middel en gedurende de inwerktijd laten inwerken. Tijdens de ontsmetting
het leidingsysteem ontluchten. Naspoelen totdat het systeem geen Freebac-Clearoxyl meer
bevat. Dit kan worden gecontroleerd met bijvoorbeeld peroxide-strookjes. De maximale
hoeveelheid waterstofperoxide die aanwezig mag zijn in het spoelwater is 10 ppm. Bij ernstige
vervuiling de behandeling eventueel herhalen.
Voor de bestrijding van bacteriën, gisten, schimmels en virussen geldt de volgende dosering
en inwerktijd:
Dosering:
20% (2 liter middel aanvullen met water tot 10 liter)
Minimale inwerktijd: 5 minuten
of
Voor de bestrijding van bacteriën en gisten (exclusief schimmels en virussen) is het ook
mogelijk om de volgende dosering en inwerktijd te gebruiken:
Dosering:
5% ( 500 ml middel aanvullen met water tot 10 liter)
Minimale inwerktijd: 30 minuten
Desinfectie van inwendige oppervlakken van installaties en leidingsystemen die in
contact komen met water (exclusief leidingen voor drinkwater)
Voor desinfectie van bacteriën en gisten in leidingsystemen het systeem vullen met de
oplossing van het middel en gedurende de inwerktijd laten inwerken. Tijdens de ontsmetting
het leidingsysteem ontluchten. Het systeem na de inwerktijd krachtig naspoelen zodat
losgeraakte vervuiling (biofilm) wordt verwijderd. Naspoelen totdat het systeem geen
Freebac-Clearoxyl meer bevat. Dit kan gecontroleerd worden met bijvoorbeeld peroxidestrookjes. De maximale hoeveelheid waterstoperoxide die aanwezig mag zijn in het spoelwater
is 10 ppm. Bij ernstige vervuiling de behandeling eventueel herhalen.
Dosering:
2% (200 ml middel per 10 liter water)
Inwerktijd:
60 minuten
Download