H2O System-Safe, 15245 N 25 november 2016 A. WETTELIJK

advertisement
H2O System-Safe, 15245 N
25 november 2016
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief
bacteriesporen en mycobacteriën), schimmels en gisten op inwendige oppervlakken in
leidingsystemen voor water dat uitsluitend gebruikt wordt ten behoeve van dieren.
De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit
middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden
op de mestkelder of op de riolering met aansluiting op de RWZI.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel is bestemd voor het desinfecteren van watersystemen (die niet in gebruik zijn) in de
veterinaire sector.
De te desinfecteren leidingsystemen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel
afspoelen met schoon water. Vervolgens het systeem vullen met de gebruiksoplossing van het
middel.
Dosering:
Minimale inwerktijd:
systeem vullen met 3% oplossing
(300 ml middel aanvullen met water tot 10 liter)
90 minuten
Tijdens de desinfectie het leidingsysteem ontluchten. Het systeem na de inwerktijd krachtig
naspoelen met schoon water zodat losgeraakte vervuiling (biofilm) wordt verwijderd.
Leidingsysteem spoelen met schoon water totdat er geen waterstofperoxide meer wordt gemeten in
het spoelwater.
Na elke desinfectie dient te worden gecontroleerd (bijvoorbeeld met peroxidestrookjes) dat het
gehalte aan waterstofperoxide in het laatste spoelwater niet hoger is dan 1 mg per liter (= 1 ppm).
H2O System-Safe, 20161452 AB
1
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards