BIJLAGE I bij het besluit d

advertisement
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 1 november 2013 tot toelating van het middel MELLERUD
Schimmel Stop, toelatingnummer 14218 N
WG/GA
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels op
oppervlakken in vochtige plaatsen binnenshuis.
De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden
aangehouden.
Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Voor het bestrijden van schimmels op oppervlakken in vochtige plaatsen binnenshuis,
inclusief sauna’s en binnenzwembaden.
Beschimmeld oppervlak niet voorbehandelen. Het oppervlak met onverdund product
besproeien vanaf 5 centimeter afstand en minimaal 15 minuten laten inwerken. Spuitnevel
niet inademen. Daarna afspoelen met veel water.
Indien de geur nog niet weg is, opnieuw afnemen met een natte spons en geur verwijderen
met een haardroger.
Dosering: onverdund toepassen; 500 ml is voldoende voor 5-8 m2 te behandelen oppervlak.
Inwerktijd: minimaal 15 minuten.
Waarschuwingen:
Bevat chloor en bleek, bescherm huid en kleding tegen spatten.
Niet aanbrengen op metaal, planten of textiel.
Niet gebruiken in combinatie met andere schoonmaakmiddelen, in het bijzonder zuren,
hierbij kunnen giftige dampen ontstaan.
Op een koele plaats bewaren. Niet opslaan in combinatie met zuren, oxiderende of
brandbare stoffen.
Download